CIKE členom SOPK

Novinky

Creative Industry Košice sa stalo oficiálnym členom Košickej regionálnej komory SOPK.

Vďaka členstvu v SOPK budeme môcť vytvárať ďalšie medzisektorové spolupráce a pomáhať prinášať kreativitu a inovácie do biznisu.

Slovenská obchodná a priemyselná komora reprezentuje záujmy remeselníkov, obchodu či služieb. Jej úloha je tiež v prepájaní podnikateľskej obce, akadémie, verejnej správy, vedecko-výskumných či kultúrnych inštitúcií. Rozvoj inovačného potenciálu patrí medzi jej súčasné priority a preto sme radi, že Creative Industry Košice je odteraz súčasťou Košickej regionálnej komory.