Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
19.08.2015Zmluva1814 Dodatok č.1 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve zo dňa 4.12.2014 - projekt CARAT -e-PRO group a.s.
19.08.2015Zmluva1813 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 300,00 €Mgr. art Ľubomír Štec
19.08.2015Zmluva1812 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 300,00 €PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.
19.08.2015Zmluva1811 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní prekladateľských služieb zo dňa 6.2.2015 - projekt CARAT -Via Lingua s.r.o
19.08.2015Zmluva1810 Dodatok č.3 k zmluve o vytvorení diela zo dňa 19.12.2014 - projekt CARAT -More, o.z.
19.08.2015Zmluva1809 Dodatok k zmluve o spolupráci - projekt CIT 450,00 €Pavol Udziela
19.08.2015Zmluva1808 Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 19.6.2015 - projekt CARAT -Woont s.r.o.
19.08.2015Zmluva1807 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 100,00 €Juliana Berberich Sokolová
19.08.2015Zmluva1806 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 300,00 €Beáta Kolbašovská
19.08.2015Zmluva1805 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 300,00 €Adam Alezár
19.08.2015Zmluva1804 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 400,00 €Jakub Pišek
19.08.2015Zmluva1803 Dohoda o spolupráci - projekt CIT 2015 1 300,00 €Nova Iskra Dizajn inkubator d.o.o.
19.08.2015Zmluva1802 Zmluva o zabezpečení vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt CIT 300,00 €in. Rudolf Christopher Takáč
19.08.2015Zmluva1801 Zmluva o zabezpečení vytvorení diela a licenčná zmluva - Grafické práce 80,00 €Adsulting Plus spol. s r.o.
19.08.2015Zmluva1800 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 2 400,00 €Anna Till
18.08.2015Zmluva1825 Sublicenčná zmluva -Biela noc, o.z.
18.08.2015Zmluva1827 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - projekt Escalator 1 500,00 €ARTS AND BUSINESS CONNECTION, n.o.
18.08.2015Zmluva1828 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - projekt CIT 2015 600,00 €Paul Bourne - Ensemble Training
16.08.2015Zmluva1855 Zmluva o spolupráci - projekt CIT -Kristína Pomothyová
13.08.2015Zmluva1824 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - služby programátora 72,00 €Parallaq, s.r.o.