Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
19.08.2015Zmluva1834 Erasmus for Young Entrepreneurs 2 490,00 €Martin Ondrej
19.08.2015Zmluva1823 Dohoda o spolupráci - projekt CIT 2015 1 155,00 €Poligon , zavod za razvoj kreativnih industrij
19.08.2015Zmluva1822 Zmluva o spolupráci -Jakub Chudík
19.08.2015Zmluva1821 Dohoda o spolupráci - projekt Escalator 16 223,00 €OZU - Associazione officina zone umane onlus
19.08.2015Zmluva1820 Zmluva - projekt CARAT -Universitatea tehnica
19.08.2015Zmluva1819 Zmluva o spolupráci -Lukáš Koštial
19.08.2015Zmluva1818 Zmluva o rezidencii umelca a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 1 200,00 €Ľudmila Žoldáková
19.08.2015Zmluva1817 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 100,00 €Marek Kundlák
19.08.2015Zmluva1816 Dodatok č.3 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve zo dňa 4.12.2014 - projekt CARAT -e-PRO group a.s.
19.08.2015Zmluva1815 Dodatok č.2 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve zo dňa 4.12.2014 - projekt CARAT -e-PRO group a.s.
19.08.2015Zmluva1814 Dodatok č.1 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve zo dňa 4.12.2014 - projekt CARAT -e-PRO group a.s.
19.08.2015Zmluva1813 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 300,00 €Mgr. art Ľubomír Štec
19.08.2015Zmluva1812 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 300,00 €PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.
19.08.2015Zmluva1811 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní prekladateľských služieb zo dňa 6.2.2015 - projekt CARAT -Via Lingua s.r.o
19.08.2015Zmluva1810 Dodatok č.3 k zmluve o vytvorení diela zo dňa 19.12.2014 - projekt CARAT -More, o.z.
19.08.2015Zmluva1809 Dodatok k zmluve o spolupráci - projekt CIT 450,00 €Pavol Udziela
19.08.2015Zmluva1808 Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 19.6.2015 - projekt CARAT -Woont s.r.o.
19.08.2015Zmluva1807 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 100,00 €Juliana Berberich Sokolová
19.08.2015Zmluva1806 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 300,00 €Beáta Kolbašovská
19.08.2015Zmluva1805 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 300,00 €Adam Alezár