Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
25.10.2015Zmluva1885 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - projekt CIT 2015 720,00 €Ing. Rudolf Christopher Takáč
25.10.2015Zmluva1886 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 110,00 €Emma Korpová
25.10.2015Zmluva1887 Zmluva o spolupráci - Escalator -Michaela Sabolová
25.10.2015Zmluva1888 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 100,00 €Michaela Bottková
25.10.2015Zmluva1889 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 130,00 €Tomáš Beneš
25.10.2015Zmluva1890 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt Recike 300,00 €Róbert Farkaš
19.10.2015Zmluva1877 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - projekt Escalator 5 330,00 €Paul Bogen - Olivearte
19.10.2015Faktúra dodávateľská12.10.-20.10.2015 Štruktúrovaný prehľad faktúr -
19.10.2015Zmluva1878 Zmluva o rezidencii umelca - projekt K.A.I.R. 1 200,00 €Johanna Tammsalu
19.10.2015Zmluva1879 Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní súvisiacich služieb 800,00 €Ticketware s.r.o.
19.10.2015Zmluva1880 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva - projekt Escalator 5 330,00 €John Fitzgerald - Olivearte
19.10.2015Zmluva1881 Partnerská dohoda -Karpatská nadácia
19.10.2015Zmluva1882 Zmluva o spolupráci - projekt CIT -Tereza Maco
19.10.2015Zmluva1883 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 140,00 €Emma Korpová
19.10.2015Zmluva1884 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 170,00 €Dalibor Kocián
16.10.2015Zmluva15ZML0287 Zmluva o spolupráci - Escalator 800,00 €OZ Zastávka
14.10.2015Objednávka5.10. - 15.10.2015 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
14.10.2015Zmluva1876 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt Audience development 1 500,00 €Mgr. Veronika Šimonová
11.10.2015Zmluva1875 Dodatok č.1 k Partnerskej dohode -Karpatská nadácia
08.10.2015Faktúra dodávateľská1.10.-9.10.2015 Štruktúrovaný prehľad faktúr -