Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
18.11.2015Zmluva1907 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt CIT 200,00 €Kamila Boudová
18.11.2015Zmluva1908 Zmluva o spolupráci -ACHILES SLOVAKIA a.s.
18.11.2015Objednávka9.11. - 19.11.2015 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
17.11.2015Faktúra dodávateľská9.11.-18.11.2015 Štruktúrovaný prehľad faktúr -
12.11.2015Zmluva1894 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 250,00 €Katarína Rampáčková
12.11.2015Zmluva1895 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 500,00 €Indeivisual media, s.r.o.
08.11.2015Zmluva1896 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt Recike 85,00 €Emma Korpová
08.11.2015Zmluva1897 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt Recike 250,00 €PaedDr. Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD
08.11.2015Zmluva1898 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 50,00 €Pavol Matia
08.11.2015Zmluva1899 Zmluva o spolupráci -LauSam, s.r.o.
08.11.2015Zmluva1900 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 250,00 €Radoslav Oprendek
08.11.2015Zmluva1901 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 250,00 €Gabriel Oprendek
08.11.2015Zmluva1902 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt K.A.I.R. 400,00 €Martin Mulik
08.11.2015Zmluva1903 Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov -AP ANDREAS, s.r.o.
08.11.2015Zmluva1904 Zmluva o spolupráci -Peter Duch
08.11.2015Zmluva1905 Zmluva o spolupráci -Jana Feťková
05.11.2015Zmluva1891 Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci pri organizácií podujatia v Kasárňach -K13 - Košické kultúrne centrá
04.11.2015Objednávka27.10. - 5.11.2015 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
02.11.2015Faktúra dodávateľská26.10.-11.3.2015 Štruktúrovaný prehľad faktúr -
25.10.2015Objednávka16.10. - 26.10.2015 Štruktúrovaný prehľad objednávok -