Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
07.12.2015Zmluva15ZML0256 Zmluva o spolupráci a Licenčná zmluva - CIT 2015 3 000,00 €Mgr. art. Viktor Fehér
07.12.2015Zmluva15ZML0257 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt CIT 2015 300,00 €Gabriel Oprendek
07.12.2015Zmluva15ZML0258 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 3 000,00 €MFD, s.r.o.
26.11.2015Zmluva15ZML0245 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt Recike 204,00 €Martina Nalevanková
26.11.2015Zmluva15ZML0246 Dodatok č.5 k zmluve o spolupráci pri organizácií podujatia v Kasárňach -K13 - Košické kultúrne centrá
26.11.2015Zmluva15ZML243 Zmluva o spolupráci a Licenčná zmluva 750,00 €Mgr.art. Mária Bujňáková
26.11.2015Zmluva15ZML0247 Zmluva o rezidencii umelca - projekt ESCALATOR 4 000,00 €John Fitzgerald
26.11.2015Zmluva15ZML0248 Zmluva o rezidencii umelca - projekt ESCALATOR 4 000,00 €Paul Bogen
26.11.2015Zmluva15ZML0249 Zmluva o spolupráci - projekt K.A.I.R. -Mgr. Petra Housková
26.11.2015Zmluva15ZML0250 Zmluva o spolupráci - projekt CIT -Júlia Šimková
26.11.2015Zmluva15ZML0251 Zmluva o spolupráci - projekt Biela noc -BIELA NOC o.z.
26.11.2015Objednávka20.11. - 27.11.2015 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
26.11.2015Faktúra dodávateľská19.11.-27.11.2015 Štruktúrovaný prehľad faktúr -
23.11.2015Zmluva15ZML0239 Zmluva o používaní motorového vozidla -Ing. Marián Matusák
23.11.2015Zmluva15ZML0240 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1 500,00 €AMK audit, s.r.o.
23.11.2015Zmluva15ZML0241 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia -K13 - Košické kultúrne centrá
23.11.2015Zmluva15ZML0242 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt Recike 100,00 €Tomáš Kmeť
19.11.2015Zmluva15ZML0222 Zmluva o spolupráci - projekt CIT -Štefan Nosko
19.11.2015Zmluva15ZML0223 Zmluva o spolupráci - projekt CIT -Terézia Rapčanová
18.11.2015Zmluva1906 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 1 000,00 €DIVE BUKI