Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
16.12.2015Zmluva15ZML0275 Zmluva o spolupráci - Escalator -OZ Bona Fide
16.12.2015Zmluva15ZML0276 Zmluva o spolupráci - Escalator -Zora Jaurová
16.12.2015Zmluva15ZML0277 Zmluva o spolupráci - Escalator -Monika Tatarková
16.12.2015Zmluva15ZML0278 Zmluva o spolupráci - projekt KAIR 40,00 €Dávid Hanko
16.12.2015Zmluva15ZML0279 Dodatok č.4 k Zmluve o vytvorení diela a licenčná zmluva -More o.z.
16.12.2015Zmluva15ZML0280 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt KAIR 140,00 €Dana Bodnrová
16.12.2015Zmluva15ZML0281 Zmluva o spolupráci a licenčná zmluva - projekt CIT 300,00 €PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD
14.12.2015Zmluva17ZML0036.1 Zmluva o finančnej podpore -Martin Ondrej
10.12.2015Objednávka3.12. - 11.12.2015 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
08.12.2015Zmluva15ZML0259 Zmluva o spolupráci -Jindřich Štreit
08.12.2015Zmluva15ZML0260 Zmluva o spolupráci 72,00 €Street Art Communication o.z.
08.12.2015Faktúra dodávateľská30.11.- 9.12.2015 Štruktúrovaný prehľad faktúr -
07.12.2015Zmluva15ZML0244 Zmluva o spolupráci a Licenčná zmluva 3 100,00 €Mgr.art. Mária Bujňáková
07.12.2015Zmluva15ZML0253 Zmluva o spolupráci pri realizácií programu "Creativity for Business" 1 800,00 €Ryba Košice spol. s.r.o.
07.12.2015Zmluva15ZML0254 Kúpna zmluva 1 250,00 €OPAL MULTIMEDIA s.r.o.
07.12.2015Zmluva15ZML0255 Zmluva o spolupráci a Licenčná zmluva - CIT 2015 600,00 €Mgr. art. Viktor Fehér
07.12.2015Zmluva15ZML0256 Zmluva o spolupráci a Licenčná zmluva - CIT 2015 3 000,00 €Mgr. art. Viktor Fehér
07.12.2015Zmluva15ZML0257 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt CIT 2015 300,00 €Gabriel Oprendek
07.12.2015Zmluva15ZML0258 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 3 000,00 €MFD, s.r.o.
26.11.2015Zmluva15ZML0245 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - projekt Recike 204,00 €Martina Nalevanková