Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSuma s DPHZmluvná strana
23.04.2021 Zmluva21ZML0037Príkazná zmluva400 EURMgr. art. Kenderová Dorota, ArtD.
23.04.2021 Zmluva21ZML0040Príkazná zmluva400 EURMgr. Jana Šargová
23.04.2021 Zmluva21ZML0042Príkazná zmluva400 EURPhDr. Jana Knežová, PhD.
23.04.2021 Zmluva21ZML0038Príkazná zmluva400 EURMgr. Peter Himič, PhD.
23.04.2021 Zmluva21ZML0039Príkazná zmluva400 EURIng. František Ténai, MBA
15.04.2021 Zmluva21ZML0034Zmluva o dielo350 EURTomáš Železník
12.04.2021 Zmluva21ZML0032Zmluva o spolupráci pri poskytovaní niektorých dotácií z rozpočtu mesta Košice v roku 2021-Mesto Košice
09.04.2021 Objednávkaobj 2021 3 31Štruktúrovaný prehľad objednávok-
09.04.2021 Zmluva21ZML0033Zmluva o podnájme bytu-Mgr. Martin Mojžiš
01.04.2021 Zmluva21ZML0031Licenčná zmluva-Štátna filharmónia Košice
31.03.2021 Faktúra dodávateľskáfa 2021 3 1 - 3 31Štruktúrovaný prehľad faktúr-
31.03.2021 Zmluva21ZML0028Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a lic. zmluva1000 EURMgr. Zuzana Vargová
31.03.2021 Zmluva21ZML0026Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a lic. zmluva1000 EURdoc. Ing. Matúš Kubák, PhD.
31.03.2021 Zmluva21ZML0027Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a lic. zmluva1000 EURMichal Jerga
30.03.2021 Zmluva21ZML0030Dohoda o skončení zmluvy o podnájme bytu-Mgr. Andrea Petrovčinová
30.03.2021 Zmluva21ZML0036Dodatok č. 11 EURPROMENÁDA, a.s.
29.03.2021 Zmluva21ZML0024Zmluva o vytvorení diela a lic. zmluva2800 EURBoris Vitázek
29.03.2021 Zmluva21ZML0029Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb2000 EURELLMAN, s.r.o.
25.03.2021 Zmluva21ZML0021dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu-Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
25.03.2021 Zmluva21ZML0022Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb600 EURVojčík & Partners, s.r.o.