Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
12.04.2016Objednávka5.4.-13.4.2016 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
11.04.2016Zmluva16ZML0056 Dodatok č.9 k zmluve o spolupráci pri organizácií podujatia -K13 - Košické kultúrne centrá
11.04.2016Zmluva16ZML0057 Zmluva o spolupráci -Stredoslovenská galéria
04.04.2016Zmluva16ZML0052 Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 60,00 €Mgr.art. Mária Bujňáková
04.04.2016Zmluva16ZML0054 Zmluva o spolupráci -Hotel Bankov
04.04.2016Zmluva16ZML0055 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí -Staromestské divadlo Petra Raševa
03.04.2016Zmluva16ZML0094 zmluva o vytvorení diel a poskytovaní služieb 18 100,00 €Adsulting Plus, s.r.o.
31.03.2016Zmluva16ZML0050 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 500,00 €Beáta Kolbašovská
31.03.2016Zmluva16ZML0051 Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 300,00 €Ing.arch. Andrea Bočková, ArtD.
30.03.2016Zmluva16ZML0049 Rámcová zmluva o vytváraní a používaní diel 13 000,00 €uuu, s.r.o.
30.03.2016Objednávka24.3.- 31.3.2016 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
29.03.2016Zmluva16ZML0053 Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci 400,00 €PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD
29.03.2016Zmluva16ZML0070 Zmluva o spolupráci -A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru
28.03.2016Zmluva16ZML0046 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 1 500,00 €Startup Cenrum Košice o.z.
28.03.2016Zmluva16ZML0047 dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci -Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28.03.2016Zmluva16ZML0044 Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 200,00 €Ing. arch. Martin Drahovský
28.03.2016Zmluva16ZML0048 Dodatok č.8 k Zmluve o spolupráci pri organizácií podujatia 1 500,00 €K13 - Košické kultúrne centrá
21.03.2016Zmluva16ZML0042 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 250,00 €Ing. arch. Martina Libová
21.03.2016Zmluva16ZML0043 Zmluva o poskytnutí grantu 3 000,00 €Krajská organizácia cestovného ruchu
21.03.2016Faktúra dodávateľská14.3. - 22.3.2016 Štruktúrovaný prehľad faktúr -