Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
18.04.2016Zmluva16ZML0122 Zmluva o poskytnutí prác 250,00 €Gabu Heindl
12.04.2016Zmluva16ZML0058 Zmluva o elektronickej komunikácií -Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
12.04.2016Zmluva16ZML0059 Zmluva o spolupráci -Karpatská nadácia
12.04.2016Zmluva16ZML0060 Zmluva o spolupráci -Mgr. Adriadna Vendelová
12.04.2016Zmluva16ZML0061 Zmluva o spolupráci -CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou
12.04.2016Zmluva16ZML0062 Zmluva o spolupráci -Mgr. art. Ľudmila Horňáková
12.04.2016Zmluva16ZML0063 Zmluva o spolupráci -OZ Cinefil
12.04.2016Zmluva16ZML0064 Zmluva o spolupráci -Katarína Rampáčková
12.04.2016Zmluva16ZML0065 Zmluva o spolupráci -OZ Hudobný Inkubátor
12.04.2016Zmluva16ZML0066 Zmluva o spolupráci -OZ Barlička
12.04.2016Objednávka5.4.-13.4.2016 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
11.04.2016Zmluva16ZML0056 Dodatok č.9 k zmluve o spolupráci pri organizácií podujatia -K13 - Košické kultúrne centrá
11.04.2016Zmluva16ZML0057 Zmluva o spolupráci -Stredoslovenská galéria
04.04.2016Zmluva16ZML0052 Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 60,00 €Mgr.art. Mária Bujňáková
04.04.2016Zmluva16ZML0054 Zmluva o spolupráci -Hotel Bankov
04.04.2016Zmluva16ZML0055 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí -Staromestské divadlo Petra Raševa
03.04.2016Zmluva16ZML0094 zmluva o vytvorení diel a poskytovaní služieb 18 100,00 €Adsulting Plus, s.r.o.
31.03.2016Zmluva16ZML0050 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 500,00 €Beáta Kolbašovská
31.03.2016Zmluva16ZML0051 Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 300,00 €Ing.arch. Andrea Bočková, ArtD.
30.03.2016Zmluva16ZML0049 Rámcová zmluva o vytváraní a používaní diel 13 000,00 €uuu, s.r.o.