Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
05.06.2017Zmluva17ZML0068 Zmluva o spolupráci 500,00 €Zuzana Pacáková
04.06.2017Zmluva17ZML0062 Zmluva o spolupráci 500,00 €doc. MgA. Michal Murin, ArtD.
04.06.2017Zmluva17ZML0066 Zmluva o spolupráci 300,00 €Peter Radkoff
04.06.2017Zmluva17ZML0070 Zmluva o spolupráci 300,00 €Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.
24.05.2017Zmluva17ZML0058 Dodatok č. 1 -Fond na podporu umenia
23.05.2017Objednávkaobj 2017 5 15 - 5 24 Štrukturovaný prehľad objednávok -
22.05.2017Zmluva17ZML0060 Zmluva o spolupráci -Andrej Kolenčík
16.05.2017Zmluva17ZML0057 Zmluva o spolupráci -Pavol Mirossay
14.05.2017Zmluva17ZML0071 Mandátna zmluva -Karol Rohrer
10.05.2017Zmluva17ZML0056 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 1 500,00 €Startup Centrum Košice o.z.
07.05.2017Faktúra odberateľskáFA 2017 4 10- 5 8 Štrukturovaný prehľad faktúr -
07.05.2017Objednávkaobj 2017 4 28 - 5 8 Štrukturovaný prehľad objednávok -
27.04.2017Zmluva17ZML0059 Zmluva o podnájme bytu -Barbara Rusnáková
26.04.2017Zmluva17ZML0052 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 5 400,00 €Olivearte Ltd.
25.04.2017Zmluva17ZML0046 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 10 000,00 €Fond na podporu umenia
25.04.2017Zmluva17ZML0047 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 10 000,00 €Fond na podporu umenia
25.04.2017Zmluvaobj 2017 4 17 - 4 26 Štrukturovaný prehľad objednávok -
18.04.2017Zmluva17ZML0048 Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku 200,00 €Arcidiecézna charita Košice
16.04.2017Zmluva17ZML0049 Zmluva o spolupráci -OZ Hudobný Inkubátor
16.04.2017Zmluva17ZML0050 Zmluva o spolupráci -OZ Barlička