Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
08.11.2018Zmluva18ZML0101 zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva -Stanislav Dobák
06.11.2018Objednávkaobj 2018 10 29 - 11 7 Štrukturovaný prehľad objednávok -
02.11.2018Zmluva18ZML0088.1 zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2 500,00 €OSTV
01.11.2018Zmluva18ZML0088 zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 1 000,00 €Luis Fernandes
01.11.2018Zmluva18ZML0105 zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 1 370,00 €Mária Bujňáková
30.10.2018Faktúra dodávateľskáFA 2018 10 8 - 10 29 Štrukturovaný prehľad faktúr -
30.10.2018Zmluva18ZML0086.1 Zmluva o spolupráci -VUNU, o.z.
29.10.2018Zmluva18ZML0086 zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 500,00 €Adi Zamir
29.10.2018Zmluva18ZML0085.1 Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci -ZLATÝ DUKÁT spol. s r. o.
28.10.2018Zmluva18ZML0081 Zmluva o spolupráci -Štátna filharmónia Košice
25.10.2018Objednávkaobj 2018 10 17 - 10 23 Štrukturovaný prehľad objednávok -
24.10.2018Zmluva18ZML0085 zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 550,00 €Karol Piekarski
22.10.2018Zmluva18ZML0107 Zmluva o spolupráci -PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD
14.10.2018Zmluva18ZML0080 Zmluva o refunácii nákladov -SAMRS
11.10.2018Zmluva18ZML0079 Zmluva o spolupráci 1 000,00 €PST - Priestor súčastného tanca o.z.
11.10.2018Objednávkaobj 2018 10 4 - 10 15 Štrukturovaný prehľad objednávok -
10.10.2018Zmluva18ZML0074 Zmluva o finančnej podpore 1 519,00 €Diana Dobrescu
10.10.2018Zmluva18ZML0076 Zmluva o spolupráci -PREVIO SK s.r.o.
03.10.2018Zmluva18ZML0075 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 3 000,00 €BIELA NOC, o.z.
02.10.2018Zmluva18ZML0072 Zmluva o spolupráci 6 000,00 €KOŠICE - Turizmus