Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
15.04.2019Zmluva19ZML0055 Dodatok -Michaela Sabolová
15.04.2019Zmluva19ZML0055.1 Dodatok (Agreement for financial support) -Kevin Hartman
12.04.2019Zmluva19ZML0049 Agreement for financial support 3 320,00 €Simon Simonović
12.04.2019Objednávkaobj 2019 4 3 - 4 9 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
10.04.2019Zmluva19ZML0046 Agreement for financial support 2 490,00 €Kevin Hartman
10.04.2019Zmluva19ZML0047 Zmluva o spolupráci -KOŠICE - Turizmus
10.04.2019Zmluva19ZML0048 Agreement for financial support 2 512,00 €Neža Bricelj
05.04.2019Zmluva19ZML0054 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 100,00 €Dávid Hanko
05.04.2019Zmluva19ZML0060 Dodatok č. 1 -Marianna Bodnárová
01.04.2019Zmluva19ZML0045 Zmluva o mlčanlivosti -GlobalLogic s.r.o.
01.04.2019Faktúra dodávateľskáfa 2019 3 4 -3 29 fa-2019-3-4-3-29 -
29.03.2019Zmluva19ZML0044.1 Dodatok č. 24 k Zmluve o spolupráci -K 13 - Košické kultúrne centrá
29.03.2019Zmluva19ZML0044 Zmluva o vytvorení diel a poskytovaní služieb 16 950,00 €Ing. Peter Kubičko, PhD - Softways
26.03.2019Zmluva19ZML0039 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 6 000,00 €Fond na podporu umenia
26.03.2019Zmluva19ZML0040 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 7 000,00 €Fond na podporu umenia
26.03.2019Zmluva19ZML0042 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí služieb a vykonaní prác 300 000,00 €Mesto Košice
26.03.2019Zmluva19ZML0043 Zmluva o spolupráci -PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD
25.03.2019Objednávkaobj 2019 3 15 - 3 25 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
22.03.2019Zmluva19ZML0037 Dodatok č. 23 k Zmluve o spolupráci -K 13 - Košické kultúrne centrá
22.03.2019Zmluva19ZML0041 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a lic. zml. 40,00 €Dávid Hanko