Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSuma s DPHZmluvná strana
13.09.2012 Zmluva203Rozhlas a televízia Slovenska - zmluva o spolupráci-
12.09.2012 192Daria Buzovkina - projekt K.A.I.R.-
12.09.2012 189Aurelio Kopainig - projekt K.A.I.R.-
12.09.2012 177Pavla Sceranková - projekt Biela noc-
12.09.2012 201Daniel Pastucha - PATT Production-
10.09.2012 210MESTO KOŠICE - dodatok k nájomnej zmluve-
10.09.2012 253Škola úžitkového výtvarníctva - projekt SOund city days-
10.09.2012 249RNDr. Eva Sitášová, PhD. - projekt SPOTs-
10.09.2012 242Goetheho onštitút Bratislava - projekt K.A.I.R.-
07.09.2012 176Helmut Bistika - projekt SPOTs-
07.09.2012 184OZ- Slavonic Dance Theatre - koncert 2v1-
07.09.2012 183OZ- Slavonic Dance Theatre - koncert 2v1-
06.09.2012 Zmluva209AQUA PRO, s.r.o. - rámcová kúpna zmluva-
06.09.2012 186Východoslovenská distribučná, a.s. - koncert 2v1-
06.09.2012 185Východoslovenská distribučná, a.s. - koncert 2v1-
04.09.2012 833Simona Fochlerová - dohoda o používaní motorového vozidla-
04.09.2012 156Centrum komunitného rozvoja - projekt SPOTs-
04.09.2012 172OZ Dračia stopa - projekt SPOTs-
04.09.2012 166Štátna filharmónia Košice - projekt Koncert 2v1-
03.09.2012 159Ing. Slavomír Stankovič - projekt SPOTs-