Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSuma s DPHZmluvná strana
20.12.2012 646Československá obchodná banka, a.s. -
20.12.2012 Zmluva491Maratónsky klub Košice - darovacia zmluva-
20.12.2012 Zmluva508Mark Media s.r.o. - obchodná zmluva-
20.12.2012 432Rastislav Tupý - projekt Kasárne/kulturpark-
20.12.2012 431Dominik Kitko - projekt Kasárne/kulturpark-
20.12.2012 430PaedDr. Radoslav Turek - projekt eduMEMA-
20.12.2012 428Peter Breiner - projekt Otvárací ceremoniál - prípravné práce-
20.12.2012 424Vetrné mlýny - projekt Otvárací ceremoniál prípravné práce-
20.12.2012 423Devil Inside - projekt Koniec sveta ..alebo veľké odpočítavanie-
19.12.2012 493I.P.R. Košice, a.s. - projekt Otvárací ceremoniál-
19.12.2012 413Mesto Košice- projekt Koniec sveta ... alebo veľké odpočítavanie-
19.12.2012 412KONTRA - projekt Otvárací ceremoniál - prípravné práce-
19.12.2012 433Mgr.art. Tomáš Makara - projekt Návrat vody do mesta-
17.12.2012 394Na Peróne - projekt Otvárací ceremoniál - prípravné práce-
17.12.2012 389Mgr. Marek Adamov - projekt Creative industry toolkit-
17.12.2012 382Ing. Pavol Kusý - ESPRIT - projekt Pentapolitana-
17.12.2012 379Rastislav Šimko - dohoda o používaní motorového vozidla-
15.12.2012 482Ing. Martin Petro - Fotografické služby - projekt Creative industry toolkit-
14.12.2012 478Anna Derejvaníková - projekt Otvárací ceremoniál- prípravné práce-
14.12.2012 468MediaEast, s.r.o. - projekt Pentapolitana-