Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSuma s DPHZmluvná strana
09.10.2012 374Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli - projekt Putujúce mesta-
08.10.2012 Zmluva348SOZA hromadná licenčná zmluva - projekt SPOTs-
08.10.2012 Zmluva347SOZA hromadná licenčná zmluva - projekt SPOTs-
08.10.2012 301Lívia Matisová - projekt Creative industry toolkit-
08.10.2012 Zmluva231I.P.R. Košice, a.s. - zmluva o podnájme nebytových priestorov-
08.10.2012 230Mgr.art.Ľudmila Horňáková - projekt SPOTs-
08.10.2012 275Lucia Hamarová - projekt Creative industry toolkit-
08.10.2012 429MgA. Miroslava Vargová - projekt Hudba medzi východom a západom-
08.10.2012 Zmluva251Správa majetku mesta Košice, s.r.o. - zmluva o dodávke tepla-
07.10.2012 226Róbert Šimko -IR Agency - projekt Kasárne/kulturpark-
07.10.2012 225Matúš Jaško - Papyllon - projekt Kasárne/Kulturpark-
07.10.2012 247Hudobná škola Mladé talenty - projekt Kasárne/kulturpark-
06.10.2012 223Rodrigo Carvalho - projekt Biela noc-
05.10.2012 350Gábor Kristóf - projekt Biela noc-
05.10.2012 346Ing. Martin Petro - Fotografické služby - projekt SPOTs-
05.10.2012 300Mgr. Jana Bučková-
05.10.2012 299Martin Dani - projekt Biela noc-
05.10.2012 298Jíři Karlík - projekt Biela noc-
05.10.2012 297Bc.Peter Duch - projekt Biela noc-
05.10.2012 316Élise Morin - projekt Biela noc-