Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
02.11.2012Zmluva321 Orange Slovensko, a.s. - zmluva o poskytovaní verejných služieb -
02.11.2012306 Doc.PhDr. Ľudovít Petraško, PhD. - projekt Pentapolitana -
01.11.2012495 Ing. Marcel Tribus - projekt Pentapolitana -
01.11.2012513 Comunity Arts Lab XL - projekt CITOOLKIT -
01.11.2012511 Comunity Arts Lab XL - projekt K.A.I.R. -
31.10.2012Zmluva368 Marián Matusák - zmluva o používaní motorového vozidla -
31.10.2012Zmluva366 Ing. Barbara Šoltészová - zmluva o používaní motorového vozidla -
31.10.2012501 Michal Pastier - projekt Creative industry toolkit -
30.10.2012337 Peter Szalay - projekt SPOTs -
30.10.2012Zmluva383 Mark Media s.r.o. - obchodná zmluva -
29.10.2012357 Claire Dantzer - projekt K.A.I.R. -
29.10.2012Zmluva318 Detská fakultná nemocnica Košice -zmluva o reklame -
26.10.2012343 POPVOX - projekt Creative industry toolkit -
26.10.2012315 Mathijs Lieshout - projekt K.A.I.R. dodatok č.1 -
22.10.2012267 Goetheho onštitút Bratislava - projekt K.A.I.R. -
20.10.2012369 Jaroslav Kocián - projekt Creative industry toolkit -
18.10.2012303 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - zabezpečovanie absolventskej praxe -
18.10.2012Zmluva270 Staromešťan - Viktor Pončák - zmluva o podnájem nebytových priestorov -
17.10.2012302 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - zabezpečovanie absolventskej praxe -
17.10.2012371 Mgr. Katarína Sninská , ArtD. -