Zverejňovanie dokumentov

ZverejnenéTypČísloNázov / PredmetSumaZmluvná strana
23.06.2021Zmluva21ZML0086 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a lic. zmluva 500,00 €Milan Ferenčík
23.06.2021Zmluva21ZML0085 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a lic. zmluva 500,00 €Milan Ferenčík
20.06.2021Zmluva21ZML0078 Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva -Mgr. Zdenko Somorovský - First Travel Step
18.06.2021Objednávkaobj 2021 6 10 - 6 18 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
15.06.2021Zmluva21ZML0071 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a lic. zmluva 960,00 €Ivana Rapoš Božič
15.06.2021Zmluva21ZML0071.1 Poistná zmluva -Komunálna poisťovňa
15.06.2021Zmluva21ZML0071.2 Poistná zmluva -Komunálna poisťovňa
14.06.2021Zmluva21ZML0067 Dohoda o skončení Mandátnej zmluvy o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi a BOZP -Veronika TRECIAKOVÁ
14.06.2021Zmluva21ZML0068 Dohoda o skončení Mandátnej zmluvy o poskytovaní služieb PZS -Veronika TRECIAKOVÁ
14.06.2021Zmluva21ZML0069 Zmluva o spolupráci -Sytze Schalk
10.06.2021Zmluva21ZML0064 Zmluva o poskytnutí účelového finančného príspevku 200,00 €K 13 - Košické kultúrne centrá
09.06.2021Zmluva21ZML0062 Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva -Tomáš Železník
09.06.2021Zmluva21ZML0063 Príkazná zmluva 940,00 €Peter Kirliga
09.06.2021Objednávkaobj 2021 5 31 - 6 4 Štruktúrovaný prehľad objednávok -
06.06.2021Zmluva21ZML0084 Príkazná zmluva 40,00 €Viktor Jenčuš
01.06.2021Faktúra dodávateľskáfa 2021 5 3 - 5 31 Štruktúrovaný prehľad faktúr -
01.06.2021Faktúra dodávateľskáfa 2021 5 31 Štruktúrovaný prehľad faktúr -
31.05.2021Zmluva21ZML0055 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby, o poskytovaní činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi -MONITOR BP, s.r.o.
31.05.2021Zmluva21ZML0059 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 1 500,00 €Bc. Roman Valenta
31.05.2021Zmluva21ZML0057 Dohoda o skončení zmluvy o podnájme bytu -Ivana Varcholová