Ako zoptimalizovať procesy vo firme vďaka metodika Service Design

Novinky

Február sa bude niesť v znamení vzdelávania kreatívcov. Nenechaj si ujsť sériu dvoch nadväzujúcich workshopov, ktoré ti pomôžu zoptimalizovať procesy vo firme vďaka metodike Service design a následne správne aplikovať digitálne dáta do priemyselnej výroby.

Účasť na oboch workshopoch je bezplatná, no máme limitovaný počet miest. Organizátori si vyhradzujú právo na úpravu programu a prípadnú zmenu termínu z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

Registrovať sa môžeš na TOMTO odkaze.

Metodika Service design sa stáva nevyhnutnou súčasťou optimalizácie procesov všetkých významných a progresívnych spoločností doma i v zahraničí. Aplikácia stratégií následne prináša viac spokojných zákazníkov. Spoločne sa pozrieme na príležitosti v potrebách vašich zákazníkov a na prípadových štúdiách overíme potenciál nových produktov a služieb.

Celú agendu podujatia nájdeš TU.

 


Projekt je financovaný z grantovej schémy Interreg Central Europe.