Zoznám sa s účastníkmi Escalatora 2016

Escalator

Záujem o Escalator 2016 bol opäť veľký a úroveň prihlášok vysoká. V Creative Industry Košice sme preto mali počas výberu čo robiť, aby sme ti teraz mohli predstaviť nasledujúcich účastníkov.


Stredoslovenská galéria, Katka Baraníková a Zuzana Medzihorská

Stredoslovenská galéria sídli v centre Banskej Bystrice a je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia. Popri výstavnej činnosti sa galéria venuje aj vytváraniu rozmanitých sprievodných programov predstavujúcich viaceré druhy umenia ako sú súčasná poézia, próza, tanec, hudba či film. Na Escalatore reprezentuje pokrokovú tradičnú inštitúciu, ktorá hľadá inšpiráciu v nezávislej kultúre. Katka Baraníková a Zuzana Medzihorská, zastupujúce galériu, si stanovili ciele ako získať väčšie zručnosti v oblasti fundrasingu, PR, audience development, ako aj rozšíriť ponuku pre stálych aj nových návštevníkov a fanúšikov. Počas roka sa im podarilo zmeniť vizuálnu identitu, čím začali napĺňať svoje ciele.

Nadácia – Centrum súčasného umenia, Christian Potiron

Nadácia – Centrum súčasného umenia je prvé slovenské centrum pre podporu súčasného výtvarného umenia, ktoré stojí za Cenou Oskára Čepana či festivalom BLAF (Bratislava Art Festival). Nadácia, pôvodne orientovaná najmä na súčasné výtvarné umenie, sa postupne vyprofilovala na inštitúciu zameranú na grantovú podporu súčasného umenia, organi- zovanie umeleckých a vzdelávacích aktivít, poskytovanie dokumentačných a informačných materiálov. Počas Escalatora mali možnosť pracovať na vízii a ďalšom smerovaní nadácie, ako aj možnosti rozvoja ich aktivít. Jednou z hlavných výziev pre nadáciu je tiež práca s obmedzeným počtom zamestnancov.

MusicLab, Marek Kačmár

MusicLab (OZ Hudobný inkubátor) v Košiciach podporuje rozvoj komunity muzikantov z mesta a regiónu. Ich pravidelné jam-sessions privádzajú na jedno pódium začiatočníkov aj profesionálnych hudobníkov a poskytujú im priestor aj nástroje. Stretnutia prinášajú neopakovateľné hudobné experimenty, ktoré sa zaznamenávajú pre ďalšie spracovanie. Do Escalatora sa prihlásili aby prekopali víziu ďalšieho fungovania. Vďaka školeniam pochopili problematiku financií, základov marketingu, významnú funkciu vnútorných procesov a nové, efektívne a jasné spôsoby komunikácie.

S3 Centrum, Lukáš Kvokačka

Centrum S3 je novovznikajúcim komunitným kultúrnym centrom, ktoré si za cieľ kladie priniesť viac kultúry na prešovské Sídlisko III. Za centrom stojí Občianske združenie Barlička, ktoré poskytuje sociálne a vzdelávacie služby deťom a mladým ľuďom s postihnutím s cieľom podpory ich samostatnosti a inklúzie vo vzdelaní, komunite a kultúre. Hlavnou náplňou ich pôsobenia na Escalatore bolo stanoviť si hranice toho čo sa bude v S3 centre odohrávať nielen z obsahového hľadiska, ale aj z formálneho. Tieto veci potrebujú vedieť dopredu, aby si nepohnevali komunitu okolo zbytočným testovaním. Escalator pre nich predstavuje aj možnosť vidieť ako fungujú iné nezávislé kultúrne projekty a networkovanie s ľuďmi, ktorí v tých jednotlivých oblastiach už majú nejakú skúsenosť.

Ariadnina Niť, Ariadna Vendelová

Ariadna Vendelová sa venuje vzdušnej akrobacii, jóge a tanečnej improvizácii. Ako performerka na voľnej nohe účinkuje v rôznych predstaveniach a vystupuje na podujatiach hlavne na Slovensku a v Čechách. Vedie hodiny i workshopy jógy a vzdušnej akrobacie, podporuje rozvoj pohybovej kultúry v komunite. Spolupracuje a tvorí s divadelníkmi, hudobníkmi, tanečníkmi, vizuálnymi umelcami, fotografmi. Svoje aktivity zastrešuje pod mytologickým pojmom Ariadnina Niť. Escalator ju naučil ako si má určiť priority a ako sa zameriavať na menšie množstvo aktivít. Podarilo sa jej zorientovať a vypustiť to, čo nie je až také podstatné. Momen- tálne združuje talentovaných a per- spektívnych ľudí s cieľom založil performatívny súbor so vzdušnou akrobaciou ako hlavným výrazovým prostriedkom.

ŠAK, Ľudmila Horňáková

Ľudmila Horňáková je komunitná umelkyňa, ktorá pracuje s témou dôvery v spoločnosti. V Košiciach dlhodobo tvorí pre Výmenníky – kultúrne centrá na sídliskách a má za sebou niekoľko zahraničných projektov napríklad v Charkove, Plzni či Rotterdame. Na Escalator sa prihlásila ako členka v spoločenskom projekte ŠAK – Škola a komunita, ktorý na košickom sídlisku Ťahanovce prepája viac generácií na pôde školy. Ľudkiným mentorom na Escalatore je Sandy Fitzgerald. Konzultovala s ním hlavne komunikáciu so školou, keďže sám so školami pracoval v rámci viacerých komunitných projektov. Jej úlohou v tíme je podporiť ŠAK cez zahraničné projekty a vytváraním zahraničných vzťahov.

Azimut, Mirka Rybárová a Slavo Stankovič

AZIMUT je občianske združenie zložené z Mirky Rybárovej a Slava Stankoviča. Návštevníkov Košíc prevádzajú po meste v Škode 120 ako Authentic Košice a organizujú multižánrový kultúrny festival Matrioshka – Do not let absurdity destroy humanity (Nenechajme absurditu zničiť humanitu), ktorý sa nenásilným, inšpiratívnym a kreatívnym spôsobom snaží pomôcť mladej generácii pochopiť dôležitosť kritického myslenia, zachovania demokratického režimu, predstaviť problematiku totalitných štátnych zriadení a pripomenúť si hodnoty 17. novembra 1989. Rok 2016 na Escalatore venovali práve spomínanému festivalu. Okrem toho sa zameriavali na svoj osobný rozvoj a efektívnu prácu v malom tíme. Ako skalní členovia tímu sa však venovali aj sieťovaniu a boli zapojení aj do koordinácie jednotlivých aktivít Escalatora a produkčných prác.

CHAT – Centrum pre kreatívnu liečbu Arteterapiou, Linda van Dalen

Linda Van Dalen je vizuálna umelkyňa, ktorá sa rozhodla svoje vzdelanie využiť na pomoc, liečbu a rozvoj ľudí. Na Escalator 2014 nastúpila s jasnou víziou ale nejasnou misiou. V priebehu roka si vypracovala biznis plán a začala kráčať za svojim snom. Dnes vedie prvé centrum pre liečbu arteterapiou v košickom kraji – CHAT. Počas tohto ročníka sa začala zaoberať rozvojom centra, jeho riadením a finančnou udržateľnosťou. Na základe odporú- čania mentorov tiež začala pracovať na vlastných metódach arteterapie a rozšírila ponuku jej sedení s dospelým aj detským publikom.

PST – Priestor Súčasného Tanca, Katarína Rampáčková a Michaela Sabolová

PST – Priestor Súčasného Tanca vedie Katarína Rampáčková, ktorá je profesionálna choreografka a performerka na voľnej nohe. Na Escalator nastúpila s jasnou predstavou a víziou rozvoja tanečnej scény v rodných Košiciach. Spolu s Miškou Sabolovou túto myšlienku sformovala do skratky PST, ktorú sa snažia zhmotňovať pomocou rôznych aktivít pre tanečníkov, ale aj širokú verejnosť v Košiciach. V roku 2016 organizovali pravidelné tanečné stretnutia, pripravovali vystúpe- nia známych tanečníkov a v rámci rozvoja svojich aktivít sa spojili s Kinom Úsmev, aby pripravili nultý ročník festivalu tanečných filmov Premietanec.

A4 – Priestor pre súčasnú kultúru, Beata Seberiniova


A4 – Priestor pre súčasnú kultúru je kultové nezávislé nekomerčné multifunkčné centrum súčasnej kultúry. Vzniklo ako iniciatíva zdola – snaha viacerých kultúrnych organizácií o vytvorenie centra pre artistické prejavy, a to najmä v oblasti javiskového umenia a nových médií.

Karpatská nadácia, Laura Dittel

Karpatská nadácia podporuje lokálne projekty a zlepšuje život na východe Slovenska už viac ako 20 rokov. Okrem finančnej pomoci navyše poskytuje poradenstvo, vzdelávanie a venuje sa komunitnej práci. Karpatská nadácia je dobrým príkladom toho, ako sa malými krokmi dajú dosiahnuť aj veľké veci.

Cinefil, Lukáš Berberich a Barbora Tóthová

Cinefil je občianske združenie, ktoré bolo založené roku 2000 v Košiciach so zameraním na prezentáciu a podporu kvalitnej filmovej tvorby v meste. Momentálne pracujú na projekte Kino Úsmev – rekonštrukcia starého kina na moderné Centrum audiovizuálnej kultúry v historickom centre Košíc.


Projekt Escalator z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.