Zdroje finančnej podpory, profesionalizácia umenia a zefektívnenie komunikácie s publikom. Siedmy ročník Escalatora očami účastníkov

Príbehy

Medzi účastníkmi vzdelávacieho a mentoringového programu Escalator nájdete ľudí z neziskového sektora, kultúry ale aj tých, ktorí sa venujú komerčnejším aktivitám. Pri ich výbere sme dbali najmä na jasnú víziu a chuť napredovať, ktorá ich všetkých spája. Svoje nám o tom povedali Michaela Eliáš z Kurzy fotografovania, Tomáš Straka zo Slam Poetry SK a Matúš Maršalko z BIKE PARK Červený breh.


Kurzy fotografovania, Michaela Eliáš

Som veľmi rada, že môžem byť so svojím projektom Kurzy fotografovania súčasťou vzdelávacieho programu Escalator. Hoci som fotografické kurzy sporadicky realizovala od roku 2015, aktívne sa tomu venujem len posledné 3 roky a za ten čas vnímam nielen veľký potenciál celého projektu, ale aj fakt, že mi rozrastajúce sa podnikanie začalo mierne prerastať cez hlavu. Escalator som od začiatku vnímala ako výbornú príležitosť zastaviť sa, všetko prehodnotiť a získať na svoju prácu nezávislý pohľad. Už pred nástupom na program som vedela o dôležitosti plánovania, prípravy rozpočtov a marketingových stratégií, no keď nad vami nie je niekto, kto by vás k týmto rozsiahlym úlohám systematicky viedol, je veľmi ťažké donútiť sa k tomu. Vždy sa nájdu urgentné denné úlohy, ktoré zatienia to skutočne podstatné,  tými sú pre mňa udržateľnosť projektu a vízia do budúcnosti. Som vďačná, že mi môj mentor, Paul Bogen, pomáha rozdeliť náročné komplexné úlohy na menšie, poskytuje mi know-how zo svojej vlastnej praxe a dáva mi spätnú väzbu ku vypracovaným zadaniam. Zistili sme, že vo vzťahu k excelovým tabuľkám a rôznym prepočtom profitability sme doslova spriaznené duše :).

Najväčším posunom je pre mňa detailná analýza profitability mojich produktov – vzdelávacích fotografických kurzov – vo vzťahu k ich cene a množstvu energie, ktoré si ich organizácia vyžaduje. Samozrejme nejaké výpočty som robila už aj predtým, nikdy som nenastavovala ceny podujatí len tak “z brucha”, ale určité faktory, ktoré majú vplyv na to, či je projekt skutočne ziskový, mi skrátka unikali a v skutočnosti sme finančne fungovali na hrane.

Keďže moje podnikanie zatiaľ nebolo podporené žiadnym grantom, jediným zdrojom príjmu je pre mňa vstupné, ktoré účastníci platia. To musí zahŕňať nielen samotný čas strávený na podujatí a odmenu lektora či prenájom priestoru, ale aj množstvo iných neviditeľných nákladov, ktoré súvisia s prevádzkou,ako napríklad fototechnika, poplatky za web a online reklamu, grafické programy, účtovníctvo, odmenu pre asistentov za administratívne práce, vystavovanie faktúr, propagáciu, dane, poistenia, odvody a podobne. Druhá časť nákladov tvorí vlastne väčšinu ceny. Až keď si človek k tomu seriózne sadne na niekoľko hodín zistí, s akými číslami musí počítať. Následne prichádza zistenie, ktoré činnosti sú ziskové a ktoré doslova stratové. To je predpokladom pre dobré plánovanie aktivít do budúcnosti.

Ďalším skvelým momentom pre mňa bolo vypracovanie a následná analýza výsledkov zákazníckeho prieskumu, ktorý mi mentor Paul poradil zrealizovať ako jednu z prvých aktivít. Podobne ako rozpočtom, aj poznávaniu návštevníkov svojich kurzov, som sa predtým venovala nesystematicky. Poznanie publika je však základom dobrej marketingovej stratégie a nastavenia ponuky kurzov.

Kľúčové pre mňa bolo aj zistenie, že nemôžem všetko robiť len sama. Hoci už predtým som spolupracovala s viacerými fotografmi, ktorí u nás pravidelne lektorujú kurzy, na všetky organizačné úlohy, administratívu i marketing som bola sama. Dosť ma frustrovalo, že sa stále menej venujem vlastnej činnosti a stále viac len riadeniu firmy. Keďže som však krátko po štarte Escalatora zistila, že o pár mesiacov ma čaká materská dovolenka, nájsť si pomocníkov a naučiť sa delegovať úlohy na iných ľudí bolo pre mňa nevyhnutné. Jožko a Jarka so mnou spolupracovali už predtým, ale ich kompetencie a zoznam úloh sa značne rozšírili. Keďže som veľký pedant a “raketa”, som na svojich asistentov náročná a viem, že to so mnou nemajú ľahké. Som vďačná za to, že sa nám postupne darí nabehnúť na nový systém práce, podľa ktorého má každý  jasné úlohy a veľa procesov už prebieha prakticky bezo mňa. 

Finančná gramotnosť a schopnosť dlhodobého plánovania podľa mňa chýba absolútnej väčšine ľudí, ktorí dnes na Slovensku štartujú svoj projekt v oblasti kreatívneho priemyslu, či už neziskovú organizáciu alebo podnikanie. Bez ovládania týchto zručností je ťažké svoje tvorivé aktivity dlhodobo udržať a rozširovať. Človek sa môže riadiť intuíciou a robiť veci len spontánne, ale tak sa dá prežívať len zo dňa na deň. Rovnako podstatné je naučiť sa delegovať úlohy a využívať tímovú prácu, pretože ak celý projekt stojí len na jednom človeku, ľahko stroskotá. 

Dovolím si povedať, že by mi trvalo roky, kým by som sama dospela k postupom, ktoré mi ponúkol môj mentor v Escalatore. Verím, že mi toto vzdelávanie ušetrilo mnoho sklamaní a zvýšilo moje šance na to, že aj keď už o pár týždňov prestanem na dlhšiu dobu aktívne pracovať a stanem sa mamou, moje dieťa Kurzy fotografovania to prežije a bude pokračovať ďalej.

Priznám sa, že mi veľmi chýba osobný kontakt s mentormi i ostatnými účastníkmi a hoci online stretnutia cez Zoom sú veľmi dobre pripravené a obsahovo hutné, nie je veľmi priestor na bezprostrednú neformálnu komunikáciu, vznik priateľstiev či networking. Skrátka tie dôležité momenty, ktoré sa dejú v prestávkach medzi oficiálnych programom alebo keď ide partia spolu večer na pivo. Možno na to bude v budúcnosti ešte priestor.

Určite by som s odstupom času uvítala možnosť konzultácií s mentorom Paulom Bogenom a vyhodnotenie toho, čo sa z plánovaných cieľov podarilo zrealizovať. Najväčší potenciál však vnímam v ďalšej spolupráci s CIKE, keďže sa jedná o lokálneho partnera, ktorý okrem iného realizuje aj vzdelávacie aktivity, podobne ako my.

Okrem vyššie spomenutých prínosov, som si vďaka Escalatoru a analýzy profitability svojho podnikania uvedomila dôležitosť fundraisingu a aktívneho vyhľadávania možností podpory svojich aktivít z verejných zdrojov. 

Bola by veľká škoda realizovať v rámci našej súkromnej fotoškoly len tie činnosti, ktoré sú ziskové. Kvôli vysokým cenám by sa mnohé z našich kurzov stali pre veľkú skupinu ľudí nedostupné. Naším cieľom však nie je len tvorba zisku, ale aj rozvoj komunity fotografických nadšencov. Vzdelávaciu činnosť nechceme realizovať len ako strohé odovzdanie poznatkov v presne vymedzenom čase. Chceme ponúknuť začínajúcim fotografom platformu pre stretávanie, networking a vznik nových priateľstiev, ale napríklad aj pre využívanie profesionálnej fototechniky za priaznivých podmienok. Chceme prepájať profesionálov z odboru s ľuďmi, ktorým odovzdajú svoje skúsenosti. 

Naším plánom je aj klubová činnosť a realizácia rôznych prednášok a besied s výtvarníkmi, nielen fotogrami. Tie by sa mali diať v spolupráci so školami, galériami a inými kultúrnymi organizáciami, prípadne v rámci plánovaného kreatívneho centra v Košiciach. Taktiež máme potenciál poskytovať vzdelávanie v rámci akcií spomínaných inštitúcií alebo pre ich zamestnancov. Už roky tvoríme ku našim kurzom učebné materiály, ktoré by sme chceli vydať. Radi by sme pravidelne realizovali výstavy prác absolventov našich kurzov. Skrátka máme kopec plánov, na ktoré “tržby” z kurzov zďaleka nestačia. Preto sa mimoriadne teším na témy fundraisingu, ktoré nás v rámci lekcí Escalatora ešte len čakajú.

Slam Poetry SK, Tomáš Straka

Escalator je veľmi fajn. Je ďalším dôkazom toho, že Košice boli a sú mestom európskeho formátu. Pracuje sa tu dobre, efektívne a na špičkovej úrovni – a tak to má byť. Som veľmi hrdý, že môžem byť súčasťou takéhoto programu.

V pražskom prostredí, v ktorom som umelecky vyrástol, je niečo ako organizačný rozvoj vnímané skôr ako “sprosté” slovo. Všetko tam funguje intuitívne, spontánne a komunitne, čo však funguje len do istého bodu. Escalator mi pomohol nemyslieť “out of the box” ale “inside the box”, a teda zameriavať sa na organizačné štruktúry a manažérske princípy, bez ktorých sú talent či kreativita zbytočné. Ak chceme profesionálne umenie a kvalitný umelecký priemysel, tak by ho mali tvoriť profesionálni umelci a umeleckí manažéri, a to bez vzdelávania nejde.

Kultúra na Slovensku a vo vyšehradskom priestore je dlhodobo prehliadaným fenoménom, v ktorom prevládala roky nenávisť a závisť, keďže korýtko je malé a krkov je veľa. Až protesty ZSS nám ukázali, že sme na jednej lodi a ťaháme za jeden povraz. Ak chceme túto spolupatričnosť udržať, programy ako Escalator sú zásadné. Nie je nič dôležitejšie ako networking a férová spolupráca.

Escalator nám pomáha uvedomiť si, že sme všetci súčasťou európskeho priestoru a že veľmi záleží na kvalite našej práce a našich cieľoch., Je to program, ktorý bol ešte pred desiatimi rokmi nemožný. Je veľmi dobré, že je.

BIKE PARK Červený breh, Matúš Maršalko

Doterajší priebeh Escalatoru vnímam veľmi pozitívne. Množstvo informácii vieme prakticky ihneď využit v našom tíme. Rovnako dobre vnímam aj prispôsobenie samotného programu zo strany lektorov a účastníkov do online priestoru, keďže aktuálna situácia nám neumožňuje osobné stretnutia. Množstvo tém, ktoré nám lektori postupne predstavujú, nám pomáha konkrétne vnímať problémy a prínos pre našu prácu.  Zároveň máme príležitosť navzájom  si vymieňať názory a skúsenosti s ostatnými účastníkmi programu.

Osobne ma zaujala myšlienka pre väčšiu otvorenosť v komunikácií s publikom, kolegami a návštevníkmi. Otvorenie diskusie o tom, ako vieme veci zlepšovať, rôzne názory ľudí a množstvo nových nápadov, môžu byť kľúčové pre lepší rozvoj komunity a jej napredovanie.

Neustále si prechádzame zmenami, a to nielen pri našej práci. Vzdelávanie nám pomáha v rôznych situáciách hľadať východiská, najmä ak prichádza od ľudí, ktorí si podobnými situáciami prešli a v danej problematike majú väčšie skúsenosti.

Z toho môžeme čerpať informácie a čiastočne ich aj aplikovať v našej práci. Budovanie kapacít nám pomáha  efektívne sa posúvať vpred, zlepšiť mobilitu návštevníkov a lepšie “kráčať”.

Je naozaj hodnotné vedieť, že ostatní členovia narážajú na množstvo podobných problémov pri svojom rozvoji a snahe zlepšovať svoju prácu, ako my. Počuť ich praktické a teoretické skúsenosti je inšpirujúce a zároveň to pomáha nášmu sebavedomiu v tom, či robíme veci správne. Boli by sme naozaj radi, ak by sa vytvoril priestor pre našu budúcu spoluprácu. Intenzívne sa o to snažíme počas jednotlivých školení v spoločnej komunikácii.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám umožnili zapojiť sa do programu. Držme si palce, aby sme našu misiu v rámci programu Escalator úspešne zvládli. Myslím, že každý, kto je rozhodnutý napredovať so svojím projektom, by sa mal v budúcnosti zapojiť do tohto programu.


Program Escalator z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.