Workshop projektu Cyanotypes v Bruseli

Novinky
Projekt CYANOTYPES spojil CIKE a našich projektových partnerov na ďalšom workshope v Bruseli. Cieľom série workshopov, do ktorej patrí aj tento bruselský, je nastaviť metodológiu na mapovanie zručností, ktoré bude do budúcna potrebovať kreatívny a kultúrny priemysel.
Na základe mapovania budú spolu s aktérmi z KKP nadizajnované vzdelávacie aktivity, ktoré umožnia profesionálom a firmám zo sektora vybudovať vnútorné kapacity a pripraviť ich na výzvy, ktoré budúcnosť prináša.
CIKE je členom konzorcia a jednou z našich najbližších úloh je preskúmať, aké zručnosti a profesionálne profily v súčasnosti hľadajú zamestnávateľa v KKP, ako aj to, čo v skutočnosti ponúka trh práce. Vďaka tomuto prieskumu pochopíme, aké zručnosti v sektore chýbajú a ako je potrebné nastaviť vzdelávacie aktivity pri budovaní kapacít v KKP.
„Jednotlivci, ekosystémy a spoločnosť sa nemôžu vyvíjať, ak sa budeme striktne držať naučených mentálnych modelov. Zmena systému je možná len vtedy, keď je každý zainteresovaný subjekt pripravený analyzovať a zmeniť svoje mentálne modely a spôsoby, akými fungujú.”
Viac informácii na https://cyanotypes.website
#WeAreCyanotypes #EuropeanYearofSkills #creativeskilss #CommunityofChange

Projekt Cyanotypes je podporený Európskou Úniou cez program Erasmus+ Aliancie pre inovácie.