Workshop: Mestskou mytológiou k budovaniu lepších miest s Mišom Hudákom

Workshopy

Vitajte na našom sídlisku!

Jeden z finálnych projektov hromadnej bytovej výstavby vôbec a jedno z najhustejších obývaných miest na Slovensku. V 8-poschodových a 12-poschodových budovách postavených v polovici 80. rokov na malej ploche 1.78 km2, sa nachádzajú byty pre takmer 24 000 obyvateľov. Vitajte na sídlisku KVP, ktoré sa nachádza v západnej časti Košíc. KVP je skratka pre Košický vládny program.

“KVP vzniklo vďaka dohode medzi československými komunistami, ktorí prežili vojnu v Sovietskom zväze, a československou exilovou vládou v Londýne. Stretli sa v Košiciach, ktoré už vtedy oslobodili vojaci Červenej armády. Programový dokument bol vyhlásený 5. apríla 1945. Dokument určoval zásady budúcej politiky a bol označovaný za ‚program národnej a demokratickej revolúcie‘. Potvrdil jednostrannú orientáciu na Sovietsky zväz v zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politike a právne zakotvil závislosť od ZSSR. Dokument deklaroval nároky na kolektívnu vinu pravicových strán a nemeckého a maďarského obyvateľstva za rozpad Československa a za spoluprácu s nacistickým režimom.“

Postavte na tom mytológiu

Košice, najrýchlejšie rastúce mesto v Československu, potrebuje aj niekoľko desaťročí po tomto programe ubytovať tisíce a tisíce nových obyvateľov, ktorí do mesta prišli z okolitých regiónov a zvyšku krajiny. Od začiatku 60. rokov do konca 80. rokov vzrástla populácia z menej ako 100 000 obyvateľov na štvrť milióna. Hlavnou stratégiou na osídlenie týchto ľudí bolo vybudovanie nových štvrtí okolo starého stredovekého mesta. KVP bolo poslednou výstavbou a podarilo sa ju zrealizovať podľa plánu. Kolaps komunistického režimu a centrálne plánovaná ekonomika zatvorili dvere pred takýmto masívnym územným plánovaním. 

Presuňme sa do prítomnosti

Spolu s mojimi priateľmi som pred desiatimi rokmi založil Východné pobrežie. V tom čase sme sa zameriavali hlavne na zvyšovanie povedomia o kvalite mestského života a posilňovanie verejného života, verejných priestorov a aktívneho občianstva. K štandardným spôsobom, ktoré sme na to používali, sme pridali niekoľko neortodoxných, ako sú mytológia, humor a príbehy. Vďaka tomu a malým zásahom, podujatiam a publikáciám, sme začali byť viac viditeľní.

Predchádzajúca spolupráca s miestnou samosprávou nám priniesla ponuku starať sa o budúci rozvoj a revitalizáciu verejných priestranstiev na našom nádhernom a priestrannom sídlisku KVP. Prijatie tejto ponuky bolo z našej strany trochu nezodpovedné, pretože malé mestské zásahy sú jedna vec, no ich realizácia na úrovni priemerne veľkého slovenského mesta je druhá.

Ako priniesť mytológiu na miesto, kde je problém so základnou infraštruktúrou

Počas našich dvoch predchádzajúcich intervencií na KVP sme vytvorili myšlienkovú mapu miesta so zameraním na formálne a neformálne kultúrne a komunitné kapacity. Okrem toho sme pracovali na ďalšom malom projekte, v rámci ktorého sme katalogizovali detské ihriská v tejto oblasti a ohodnotili sme ich kvalitu. Takže táto oblasť je nám dobre známa.

V priebehu dvoch rokov som postúpil z úrovne tvorby mytológie na úroveň, kde chcem dosiahnuť spokojnosť všetkých prítomných komunít. S miestnym úradom sme pripravili sériu participatívnych plánovacích stretnutí s názvom Spoločný plán a krok za krokom sme sa spoločne začali rozprávať, počúvať, merať a plánovať reálne a budúce potreby obyvateľov. Po roku diskusií sme pripravili náčrty, prezentácie a vizualizácie viacerých miest, na ktorých sme znázornili výsledky predchádzajúcich rozhovorov s miestnymi obyvateľmi. Až na jedno miesto, boli všetky projekty predovšetkým rekonštrukciou a revitalizáciou už existujúcich námestí a plôch.

Tu môžeme konečne pridať nejakú mytológiu

Po roku a pol revitalizácie detských ihrísk, vytvorenia nových miest pre lavičky, zmiznutia vizuálneho smogu a všimnutia si miliónov malých neviditeľných detailov, vznikol konečne nápad začať písať úplne nový príbeh.

Mestská časť – Košice KVP je rozdelená do štyroch podoblastí. Prvá je na juhu a má pekný veľký park vo svojom centre. Druhá a tretia oblasť sú veľmi dobre prepojené a majú promenádny chodník s námestím s fontánou uprostred. Štvrtá je tak trochu sirota – takže prirodzene, práve ona by mala dostať nový príbeh.

Celá oblasť je postavená v kopcovitom teréne, takže ulice sú postavené pozdĺž hĺbkovej vrstevnice (alebo izobaty) a sú rozdelené terénnymi terasami. Cez ňu celú vedie terénna terasa dlhá takmer 600 metrov. Nachádza sa tu niekoľko dôležitých prvkov, ako sú lavičky, detské ihriská, schody či opustené betónové športové ihriská. Avšak celá oblasť je dosť defragmentovaná a nefunguje ako jeden celistvý priestor.

Jednoduchým prepojením týchto prvkov môžeme získať krásny park, participatívny park, líniový park, lineárny park. Boli to prvé názvy, ktoré nazývali toto miesto ako jeden celok, nie ako množstvo malých roztrúsených miest. Pre porovnanie si predstavte High Line v newyorskej štvrti Meat District. Odmyslite si prevýšenie a električkové koľajnice a budete sa cítiť, ako keby ste boli na prechádzke v americkom parku medzi výškovými budovami!

Ako sme zapojili do projektu miestnych obyvateľov

Zorganizovali sme verejnú prechádzku, na ktorú prišlo 30 ľudí, ktorí si hneď uvedomili potenciál jedného spojeného miesta. Na konci prechádzky sme našli spôsob, ako ho rozšíriť až na ďalšiu paralelnú ulicu. Hneď potom sme pripravili online formulár s otázkami o reálnom tvare miest na tejto linke a o tom, ako by mali vyzerať v budúcnosti. Spätná väzba od takmer 70 ľudí nám potvrdila mnoho našich myšlienok, ale ukázala nám aj ďalšie problémy a výzvy. 

S myšlienkou lineárneho parku sme prišli v máji alebo júni, v júli sme pozvali ľudí, aby prišli na našu verejnú prechádzku a vyplnili online formulár, v septembri sme na mieste usporiadali workshop pre Creative Industry Košice a v októbri sme začali pracovať na rozpočte na rok 2021 a na tom, ako efektívne a zodpovedne minúť peniaze na revitalizáciu tohto miesta. Môže to znieť skôr realisticky ako mytologicky. Ale ak porovnám tento prístup obnovy verejného priestoru s priemerným procesom plánovania verejných priestranstiev na Slovensku, cítim sa ako v rozprávke.

Počas workshopu sme vyzvali účastníkov k tomu, aby hľadali svoje vlastné perspektívy, výzvy a príležitosti pre toto miesto. S podporou štatistík, informácií a máp, dokázali identifikovať takmer všetky záujmy miestnych obyvateľov. Všeobecné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, sú prístupnosť verejných priestorov pre všetkých občanov, spoločný plán pre veľkú plochu namiesto niekoľkých invididuálnych malých projektov a príbeh, ktorý to všetko spája. To všetko musíte splniť, ak chcete vytvoriť užitočný verejný priestor pre ľudí, ktorých ani osobne nepoznáte.

Tento workshop bol súčasťou podujatia Urban Exploration, ktoré sme zorganizovali v rámci nášho projektu Cultural and Creative Spaces and Cities. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.