Workshop: Mapovanie mestského priestoru a spoločné plánovanie so Zuzanou Tabačkovou

Workshopy

Aké prvky vytvárajú miesto? Čím sa líši môj názor od iných? Ako sa vieme zhodnúť napriek našim rozdielom? Aké miesto je dobré pre všetkých? Aká je úloha mapovania pri formovaní budúcnosti našich miest? To boli kľúčové otázky nášho workshopu, počas ktorého sme hľadali odpovede mapovaním verejného priestranstva v centre Košíc. Nasledujúci text vás prevedie týmto procesom a umožní vám hľadať odpovede na vyššie uvedené otázky.

Workshop je praktickým cvičením pre všetkých, ktorí majú záujem o tvorbu miest. Vyzdvihuje témy, ktoré rezonujú v práci nášho kolektívu Spolka. Naše projekty sa zameriavajú na zapojenie verejnosti do kolektívnej tvorby našich miest. Tvorbu mesta vnímame ako rozhovor. Práve preto je workshop koncipovaný ako vzdelávací rozhovor v skupine ľudí. Čím rozmanitejšia bude vaša skupina – najmä pokiaľ ide o jej kultúrne a profesionálne zázemie – tým zaujímavejšie budú vaše rozhovory.

Ako už z názvu vyplýva, workshop sa venuje dvom navzájom prepojeným témam – mapovaniu mestského priestoru a kolektívnemu plánovaniu. Kľúčovou aktivitou workshopu bolo mapovanie mestských priestorov a súvisiaca tvorba mapy. Fyzicky sme navštívili miesto a využili sme pri tom kartografické techniky a prístupy kritickej kartografie. Kolektívne plánovanie sa zrkadlilo v procese vyjednávania a hľadania spoločného jazyka pri vytváraní kolektívnych máp miesta. Tento proces sa spolieha na to, že si účastníci uvedomia výzvy, ktoré prichádzajú so spoločným plánovaním.

ccsc, zuzana tabackova

Pred mapovaním

Vyberte miesto, ktoré chcete zmapovať. Preferujeme verejné námestia, pretože práve tu sa stretávajú a prelínajú mnohé záujmy. Dohodnite sa na hraniciach miesta pre váš prieskum. To je samo o sebe zaujímavá téma na diskusiu – kde končí miesto?

Pripravte si jednoduchú základnú mapu miesta, na ktorú budete mapovať svoje postrehy a skúsenosti. Môžete si ju stiahnuť napríklad z OpenStreetMap alebo si vytvorte svoju vlastnú. Vytlačte jednu pre každého účastníka a jednu veľkú pre každú skupinu (4 – 6 osôb).

Zosynchronizujte svoj vizuálny jazyk a preskúmajte rôzne prvky v priestore. Začnite tým, že na list papiera nakreslíte tie najzaujímavejšie prvky miesta, na ktorom sa momentálne nachádzate. Nájdite grafický spôsob, akým ich znázornite. Ide o to, aby ste našli spoločnú reč, podelili sa o názory na rôzne aspekty priestoru a ako sa dajú graficky reprezentovať.

ccsc, zuzana tabackova

Zmapujte miesto

Zmapujte miesto. Venujte 30 – 40 minút individuálnemu preskúmaniu miesta, ktoré ste sa rozhodli zmapovať. Neponáhľajte sa. Sadnite si alebo sa prechádzajte, je to na vás. Zakreslite svoje skúsenosti do svojej základnej mapy. Na preskúmanie miesta použite nielen svoj zrak, ale aj čuch, hmat a pokojne aj svoju pamäť. Všímajte si nielen budovy a veci, ale aj ľudí, vietor, zvieratá a rastliny.

Vytvorte si vlastnú mapu miesta

Ukážte svoju mapu jednej inej osobe. Vytvorte tandemy v rámci skupiny. Venujte 10 minút tomu, aby ste svojmu partnerovi vysvetlili, čo ste zistili. Použite na to svoju mapu. Nechajte partnera kresliť do vašej mapy, ak tam vizuálne chýbajú veci, ktoré ste spomenuli. Potom sa vymeňte. Týmto spôsobom začnete rozvíjať svoj individuálny (vizuálny), ale aj kolektívny jazyk. Všimnite si podobnosti a rozdiely medzi vašimi názormi a znázorneniami. Všimnite si tiež prázdne miesta na vašich mapách: naozaj tam nie je nič? Môžete to ísť znova skontrolovať.

ccsc, zuzana tabackova

Vytvorte kolektívnu mapu miesta. Na mape znázornite, čo je pre vás ako kolektív dôležité na danom mieste. Pristupujte k tomu takto – to, čo nie je na mape, by mohlo zajtra zmiznúť a vám by to (kolektívne) nevadilo. Vytvorte zo svojich tandemov skupinu 4 – 6 ľudí. Použite veľkú mapu alebo len prázdny veľký papier v prípade, že máte pokročilejšie skúsenosti s mapovaním. Venujte 40 – 60 minút vytvoreniu vlastnej kolektívnej mapy miesta. Nakoniec ju pomenujte (aby bola čitateľnejšia pre ostatných ľudí), vytvorte legendu (pre ľahšie pochopenie pre nezainteresovaných) a podpíšte ju (aby ste vedeli, koho názor táto mapa predstavuje). Počas procesu si všimnite, aké rozdielne alebo podobné je vaše vnímanie toho, čo je dôležité. Ako ste sa vysporiadali s týmito rozdielmi? Čo nové ste sa o mieste dozvedeli? Odráža konečná mapa váš pohľad na miesto? Ako ste sa cítili počas procesu?

ccsc, zuzana tabackova

Po mapovaní

Odprezentujte mapu ostatným. Ak máte viacero skupín, ukážte si navzájom mapy a diskutujte o tom, v čom sú vaše mapy podobné a v čom sú naopak rozdielne. Prípadne môžete odprezentovať mapu hosťom. Podeľte sa s nimi o nové informácie, ktoré ste sa o mieste dozvedeli.

Diskutujte o tom, čo predstavuje vaša mapa. Je mapa alebo jej grafický jazyk čitateľný pre nezainteresovaných ľudí? Predstavuje mapa názory ľudí mimo mapovacieho kolektívu? Sú vaše nálezy znázornené na oficiálnych mapách miesta? Koho záujmy sú v nej zastúpené?

Diskutujte o tom, ako prebiehal kolektívny proces. Predstavuje kolektívna mapa váš osobný pohľad? Ako prebiehal proces kolektívnej tvorby máp? Čo by sa dalo vylepšiť?

Ako sa dá využiť? Nakonci sa zamyslite a diskutujte o tom, ako by ste mohli využiť to, čo ste sa naučili, vo svojej práci a v praxi.

Cieľom workshopu je ukázať vám dôležitosť a radosť z venovania pozornosti miestu a ľuďom v ňom. Počas plánovacích procesov je nevyhnutné vyvinúť metódy, prostredníctvom ktorých sa stanú (doslova) viditeľné rôzne pohľady. Pohľady ľudí, ako ste vy – ľudí, ktorí žijú alebo pracujú okolo týchto miest, ale aj tých, ktorí miesto využívajú ako svoj úkryt alebo zvieratá a rastliny, ktoré sa tu nachádzajú. Cieľom spoločného plánovania je spojiť všetky tieto, často protichodné perspektívy, spolu s historickými údajmi, mobilitou, vlastníctvom a mnohými ďalšími vrstvami miesta, aby sme v budúcnosti vytvorili miesto, ktoré je dobré pre všetkých.

Inšpiráciu môžete čerpať z videa worshopu v Košiciach, ako aj obrázkov z ďalších podobných workshopov na webovej stránke Spolky. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše názory a príspevky z vašich rozhovorov a fotografie z vašich workshopov – pošlite nám ich na spolka@spolka.cc. V prípade ďalších otázok, nám pokojne nápíšte.

ccsc, zuzana tabackova

Tento workshop bol súčasťou podujatia Urban Exploration, ktoré sme zorganizovali v rámci nášho projektu Cultural and Creative Spaces and Cities. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.