Workshop: Digitálne dáta v priemyselnej výrobe

Novinky
Správna príprava dát pre modernú priemyselnú výrobu je stále veľkou bariériou pri efektívnej spolupráci medzi kreatívnym priemyslom a výrobnými spoločnosťami. Tento workshop má za cieľ pomôcť demystifikovať nejasnosti a predostrieť spôsob ako správne pristúpiť k tvorbe dát, aby sa minimalizovala chybovosť a zvýšila tak kvalita spolupráce a výrobku samotného.

 

Podujatie sa uskutoční 23. februára 2022 od 9:00 do 12:00 v online priestore a je určené pre kreatívcov ako aj zástupcov pokrokových výrobných podnikov. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať cez tento formulár.

 

Agenda podujatia je rozdelená na teoretickú a praktickú časť:

Teoretická časť

Úvod
Benefity správne pripravených dát
Výrobné podklady pre jednotlivé technológie trieskové obrábanie a 3D printing + videoukážky

 

Praktická časť

 

Účasť na podujatí je bezplatná, no máme limitovaný počet miest.
Organizátor si vyhradzuje právo na výber účastníkov, úpravu programu a prípadnú zmenu termínu.
Podujatie je súčasťou série 2 nadväzujúcich podujatí pre kreatívcov. Prvým podujatím bol Service design workshop, ktorý sa uskutočnil 4. februára 2022.

Projekt je financovaný z grantovej schémy Interreg Central Europe.