Workshop Design Think Your City Košice napĺňal myšlienky Nového európskeho Bauhausu

Youth 4 Bauhaus

Prvý workshop projektu Youth 4 Bauhaus niesol názov Design Think Your City Košice. V polovici septembra sme počas neho v Košiciach hostili 40 mladých ľudí. Študenti z Košíc, Bragy, BukurešteGentu sa stali súčasťou seminárov, workshopov, diskusií a prezentácií na témy urbanizmu a verejných priestorov.


Študentom sme priblížili koncept Nového európskeho Bauhausu (NEB), ktorého úsilím je vybudovať krásnu, udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť. Naučili sa spolupracovať, spoločne tvoriť, tolerovať sa, počúvať názory iných a predstaviť tie svoje. Okrem toho získali aj digitálne zručnosti a svoje udržateľné riešenia pre komunity v Košiciach sa snažili implementovať vo virtuálnom priestore počítačovej hry Minecraft.

Aj mladí ľudia musia byť vypočutí

Našou snahou bolo naplniť jeden z cieľov projektu Youth 4 Bauhaus: ukázať, že aj mladí ľudia majú významné postavenie v mestách, v ktorých žijú a aj ich predstavy o využívaných priestoroch, názory a návrhy môžu byť vypočuté a aj oni môžu pracovať na dôležitých úlohách. Napríklad, dizajnovať mesto.

V prvý deň workshopu získali základné informácie o NEB, absolvovali prehliadku verejného priestoru v Košiciach a získali o ňom čo najviac informácií. Keďže všetky 4 zúčastnené mestá spája rieka, oboznámili sa z okolím rieky Hornád.

Počas druhého dňa absolvovali študenti co-creation workshop. Snažili sme sa využiť kreatívne metódy, ktoré mladých ľudí navedú nielen na tvorbu a prezentovanie vlastných nápadov, ale aj k tomu, aby dokázali hľadať spoločné riešenia, vyjednávať, presadiť sa, nachádzať kompromisy a akceptovať potreby iných. Spoločne si tak vyskúšali navrhnúť možnosti na vylepšenie verejného priestoru v okolí rieky Hornád.

Neskôr ich čakala diskusia so zástupcom mesta, Martinom Jergušom z ÚHA, ktorý ich oboznámil s tým, čo zasahuje do rozhodovacieho procesu pri realizácii projektu a o projekte Nové mestské centrum Košíc – Hornád.

Minecraft – virtuálny nástroj pre reálne riešenia

Hľadali sme relevantné a hmatateľné nástroje, vďaka ktorým by mladí ľudia videli, že aj ich riešenia môžu mať reálnu podobu a využiteľnosť pre mesto. Práve nástroje počítačovej hry Minecraft sa stali cestou, ako mladým ľuďom priblížiť možnosti plánovania a dizajnovania mesta. Tretí deň workshopu sa niesol témou mestského plánovania a s možnosťami hry Minecraft ich oboznámila počítačové vedkyňa a lektorka Liliana Carrillo z belgického CollectiveUP.

Svoje návrhy predstavili a odprezentovali študenti v posledný deň stretnutia na verejnom podujatí v Kasárňach/Kulturparku.

Zdieľali sme svoje spoločné potreby a výzvy

Dôležitým momentom počas workshopov bolo, že si študenti vyskúšali pozerať sa na verejný priestor z perspektívy domácich obyvateľov, ale aj ako „cudzí“, ktorí tu nikdy neboli. Nielen štyridsať mladých ľudí, ale aj organizátori, partneri, učitelia – napĺňali jednu z myšlienok iniciatívy Nového európskeho Bauhausu – vnímať potreby všetkých skupín obyvateľstva. Hostili sme aj študentov so špeciálnymi potrebami, sluchovým hendikepom alebo autizmom, vďaka čomu sme mohli mladým ľuďom poskytnúť ich skúsenosť s verejným priestorom a spoločne mohli zdieľať ich potreby. Spozali, akým výzvam čelia a na aké riešenia je potrebné myslieť pri dizajnovaní mesta.

Partnerskými organizáciami v projekte je okrem CIKE je Teatro Circo de Braga, mestská kultúrna spoločnosť so sídlom v Brage, Portugalsku, ktorého úlohou je stmeľovať a riadiť kultúrne dianie v meste a regióne. Ďalším z partnerov je GEYC, rumunská mládežnícka organizácia so sídom v Bukurešti. Ich poslaním je podporiť mladých ľudí, aby vytvorili pozitívnu zmenu vo svojej komunite. Štvrtým partnerom je CollectiveUP, Belgická sociálna spoločnosť so sídlom v belgickom Gente. Zaoberá výskumom zameraným na vytváranie metód a technológií, z ktorých majú úžitok jednotlivci a kolektívy. Pridruženým partnerom projektu je Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach, odkiaľ pochádzalo 10 slovenských zúčastnených študentov.

Spoločne s partnermi pripravujeme ešte niekoľko ďalších workshopov v partnerských mestách. Viac sa o Youth 4 Bauhaus projekte a ďalších aktivitách dočítaš na stránke projektu.


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.