Workshop Budovanie kreatívnych centier v mestách s Katarinou Živanović

Novinky

V rámci projektu sme pripravili workshop s Katarinou Živanović, riaditeľkou Kreatívneho centra v Nitre. Na workshope sa dozvieš, ako funguje Kreatívne centrum v Nitre, ako postaviť kľúčové časti podnikateľského plánu kreatívneho centra a ako nastaviť podmienky pre rozvoj kreatívnych centier v mestách. Okrem prezentácii bude veľký priestor venovaný aj diskusii a výmene názorov. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať na tomto odkaze. 

Workshop sa bude konať 21. 10. 2022 od 8:30 do 13:00 v Kasárňach/Kulturparku, v budove Alfa.

Program workshopu nájdeš tu.

Katarina Živanvić je dlhoročnou pracovníčkou v kultúre – už viac ako 30 rokov pôsobí v nezávislej  a zriaďovanej kultúre v Srbsku, na Slovensku a v Českej republike. Jej medzinárodná angažovanosť súvisí najviac s Trans Europe Halles, kde je v súčasnosti členkou volebnej komisie do budúceho výkonného výboru TEH.

Na Slovensku pôsobila ako generálna riaditeľka Tabačky, v Prahe ako výkonna radatelka Štúdia Alta. Od roku 2021 je generálnou riaditeľkou Kreatívneho centra Nitra.

Pracovala aj ako žurnalistka, PR, lektorka, prednášala na mnohých medzinárodných konferenciách. V Srbsku bola riaditeľkou kultúrneho strediska Cinema REX, Fondu B92, Múzea histórie Jugoslavie a oddelenia kultúry mesta Belehrad.

„Väčšinou ju volajú, keď treba niečo nepríjemné riešiť – a viac sa vidí ako pôrodná asistentka pri zrode nových fáz kultúrnych centier, inštitúcií alebo projektov, než ako krízová manažérka.”

 

V medzinárodnom projekte CINEMA s partnermi riešime revitalizáciu mestských území prostredníctvom kreatívneho priemyslu. V podmienkach Košíc sme sa zamerali na priestory pripravovaného Kreatívneho centra Košického kraja na Strojárenskej ulici, v rámci ktorého pracujeme na koncepte co-workingového priestoru, ktoré by malo zaberať plochu 120 m2.  

Jedným z dôležitých krokov pri príprave konceptu je príprava podnikateľského zámeru (formou Business Model Canvas) co-workingového centra a lokálneho akčného plánu (LAP), ktorého implementácia umožní zabezpečiť udržateľnosť navrhnutých riešení aj po skončení projektu CINEMA.  

Dôraz pri vypracovávaní týchto materiálov bude na prenosnosť a adaptabilitu riešení aj pre iné  priestory, ako priestory Kreatívneho centra Košického kraja. 

Podujatie organizuje Creative Industry Košice a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice. Stretnutie je súčasťou projektu CINEMA – Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region realizovaného v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme.


Projekt CINEMA je financovaný z fondov EÚ (ERDF, IPA, ENI).