Vzdelávanie ako pevný odrazový mostík. Ôsmy ročník Escalatora očami účastníkov

Escalator Príbehy

Poslednú trojicu účastníkov tohtoročného programu Escalator predstavujú organizácie z Košíc, venujúce sa ľuďom a témam, ktoré často rozdeľujú našu spoločnosť. O tom, ako im pomáha vzdelávanie v prekonávaní výziev, nám porozprávali grafické dizajnérske štúdo BRUT.TO, ktoré spolupracuje so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi,
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pracujúce s rómskou komunitou, a Saplinq, o.z., ktoré sa venuje LGBTI komunite na východe Slovenska.

BRUT.TO, Tereza Sejková & Zuzana Kutašová

Doterajší priebeh Escalatora vnímame veľmi kladne! Online priebeh programu má svoje nevýhody (chýba osobný kontakt), ale aj výhody (možnosť pripojiť sa kdekoľvek). Veľmi sa nám však páči ľahkosť a zároveň uvoľnenosť celého vzdelávacieho procesu, kde lektori zrozumiteľne objasňujú problematiku a sú otvorení dialógu. 

Vzdelávanie a rozvíjanie sa považujeme za dôležité preto, aby sme nestagnovali ani my, ani náš projekt. Je to pre nás ako pevný odrazový mostík. Je skvelé keď človek vie, kam sa chce dostať, a práve Escalator nám odkrýva cestu, kadiaľ ísť. Naším mentorom je Paul Bogen, s ktorým je každý mentoring naozaj obohacujúci a prináša nám mnoho „out of box“ myšlienok.

V projekte BRUT.TO sme sa momentálne ocitli v bode, kedy sme potrebovali získať nejakú štruktúru a víziu. Oslovila nás najmä myšlienka odvážne a optimisticky pristupovať k zhmotneniu celého projektu. Jemne závidíme organizáciám, ktoré mali možnosť zúčastniť sa programu Escalator v offline verzii, pretože v offline svete je ten networking samozrejme jednoduchší. S viacerými účastníkmi sme sa poznali už pred začatím programu a dúfame, že s nimi zostaneme v kontakte aj po ňom, prípadne spoločne vytvoríme aj nejaké spolupráce. 

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Veronika Poklembová

Subjektívne vnímam Escalator ako veľmi rýchly. Zároveň je však super, že v ňom máme pravidelný rytmus workshopov. Teším sa, že aj ľudia u nás v tíme sa oň zaujímajú, chcú byť súčasťou tohto procesu, a že sa v tíme vytvára takáto atmosféra. Trošku bojujeme s tým, že pre niektorých je angličtina problém, ale hľadáme cesty.

Život je zmena a potrebujeme „aktualizovať“ to, čo sme vedeli, a stačilo nám v minulosti. Výzvy sú pre nás zároveň príležitosťou pre kreativitu a nové riešenia. V rámci diskusií prichádza mnoho podnetov, a tak sa snažím viac počúvať a premýšľať nad nimi. A nielen ja. Naša víkendová programová plánovačka bola skvelým priestorom pokročiť spolu hlbšie v týchto diskusiách. Je to tvorivý proces.

S naším mentorom Sandym Fitzgeraldom sme tiež mali workshop o príbehu ETP – na časovú os sme okrem „projektových“ míľnikov pridávali aj tie naše osobné a tiež príbehy ľudí, ktorých sme v našej práci sprevádzali. V lete nás čaká veľký míľnik, 25 rokov od oficiálnej registrácie o.z. ETP – Centra pre udržateľný rozvoj, a takmer 30 rokov od prvých počiatkov toho, čo dnes robíme.

Za uplynulé 2 roky je to pre mňa tretí networkingovo-vzdelávací program (prvý bol v kontexte strednej a východnej Európy, druhý celoslovenský a tretí je Escalator, kde je viac organizácií práve z východu). Nerobím to preto, že by som mala veľa voľného času, ale preto, že chcem porozumieť tomu, čo sa deje okolo. Zistiť tiež aké sú trendy a networkovať. Do riadiacej pozície som sa dostala za relatívne krátku dobu pôsobenia v ETP, preto sa snažím stále na sebe pracovať a vytvárať priestor na rozvoj a vzdelávanie aj pre náš tím.

Saplinq, o.z., Róbert Furiel

Escalator je veľmi zaujímavý rozvojový program, ktorý má okrem vzdelávacieho rozmeru aj rozmer spoznávania sa v rámci Slovenska. Do programu sú zapojené rôzne typy organizácií, čo prináša pri diskusiách počas školení veľmi rôznorodé a obohacujúce pohľady. Pre nás je prínosné osviežiť si niektoré témy, ktoré sú predmetom vzdelávania, a uvažovať nad zadaniami, ktoré v rámci toho dostávame. To nám prináša nové pohľady a núti nás uvažovať o našej organizácii v novom svetle.

Vzdelávanie sa deje, či to človek chce, alebo nechce. Lepšie je však vzdelávať sa plánovane, v relatívnom bezpečí školení a mentoringových rozhovorov, než sa učiť na vlastných drahých chybách. Bez vzdelávania sa človek, ani organizácia, nemá veľmi šancu posunúť ďalej a rozvíjať sa tak, aby čo najlepšie plnila svoje poslanie. Saplinq, o.z. je vo svojej podstate vzdelávacia inštitúcia, takže vzdelávať sa je pre nás veľmi prirodzené.

Zatiaľ je ešte priskoro hovoriť o nejakom posune. Veľmi nám však pomáha, že sme „nútení“ sa zastaviť a uvažovať o organizácii v kontexte konkrétnej témy alebo mentoringového rozhovoru. Asi ako každá organizácia tretieho sektora máme niekedy viac práce ako času, a preto každé toto zastavenie dokáže priniesť priestor na potrebnú reflexiu.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.