Výzvy

Creative Industry Košice priebežne otvára výzvy, ktoré sa týkajú rezidencií, vzdelávacích programov a projektov realizovaných v spolupráci s partnerskými inštitúciami.

Online mediaartová spolupráca

Od roku 2017 sú Košice členom siete UNESCO Kreatívnych miest mediálneho umenia. Táto sieť spája mestá z celého sveta,...

Deadline 19. júna 2023