Výzvy

Creative Industry Košice priebežne otvára výzvy, ktoré sa týkajú rezidencií, vzdelávacích programov a projektov realizovaných v spolupráci s partnerskými inštitúciami.

Momentálne nie sú k dispozícií žiadne otvorené výzvy.