Výstava Room of the Humanity skúma koncept rozšírenej ľudskosti

Iné

Dnes, v roku 2023, ľudstvo vďaka pozoruhodnému vývoju technológií odkrýva nové možnosti prejavu ľudskosti – „rozšírenú ľudskosť“. Pojem Augmented Humanity je však stále nejasný a vágny. Miesto jednoznačnej a presnej odpovede na to, či ide o novú evolučnú formu ľudstva alebo jednoducho ide o špičkovú technológiu, ktorá sa vyvíja s ľudstvom, nám kladie množstvo otázok. Výstava Room of the Humanity je skúmaním rôznych otázok, ktoré prináša koncept Augmented Humanity. Pokúša sa vyzdvihnúť jednotlivé jedinečné vlastnosti ľudí a strojov a hľadá medzi nimi možnosti kombinácie a vzájomnej evolúcie, a zároveň predstavuje prehľad súčasnej a budúcej „rozšírenej ľudskosti“.

Festival Art & Tech Days prinesie vernisáž a verejnú prezentáciu výstupov projektu Mediaart Collaboration. V rámci tohto projektu mediálna umelkyňa Martina Jarinová pôsobiaca v Košiciach spolupracuje s umelcom Mingu Kangom z Gwangju v Južnej Kórei. Obaja sú zástupcami miest, ktoré sú členmi UNESCO Siete kreatívnych miest v klastri Media Arts. Spolupráca zapadá do formátu City to City, ktorý od roku 2020 realizujú mestá v tomto  klastri. 

Martinina práca zahŕňa analýzu dát, ktoré transformuje do nových vizuálnych foriem spojených s interaktivitou. Skúma vzťah medzi fotografiou ako médiom a pozorovateľom – a jej vplyv na samotnú fotografiu. Mingu je filmový režisér a mediálny umelec, ktorý sa vo svojej umeleckej tvorbe zamýšľa nad konštrukciou sveta, ktorý ľudia vidia cez objektív, a cez kameru – ako predĺženú časť svojho tela – hľadá odpovede o ľudských bytostiach.

Umelecká dvojica počas otvorenia výstavy predstaví tri výstupy svojej spolupráce:

Point.humanizmus
Humanita je súčasťou každého jedného z nás. (Na svete je cez 8 biliónov ľudí, líšime sa svojím vierovyznaním, farbou pletí, správaním. Čo však máme spoločné je práve ľudskosť.) Dielo zahŕňa každého jedného z nás bez rozdielu na odlišnosti farby pleti vierovyznania a pod. Každý jeden človek predstavuje jeden pomyselný pixel a stáva sa tak súčasťou veľkého ekosystému, ktorý každou sekundou narastá. Tak ako sa rozpína, vzniká a zaniká vesmír tak sa zapĺňa čierna plocha nekonečna. Zároveň zrovnoprávňuje ľudstvo a týmto vzniká istá súdržnosť pretavujúca sa do abstraktného obrazu.

The heart beats
Srdce bije. Srdce tvoria ozubené kolesá a parný stroj, nielen samotné srdce. Toto srdce symbolicky predstavuje vývoj prepojenia ľudskosti a techniky. Spôsob, akým srdce bije a vydáva zvuk, naznačuje minulosť, ktorou sme prešli, súčasnosť, ktorou prechádzame, a budúcnosť, ktorou budeme prechádzať z hľadiska rozvoja ľudstva a techniky zároveň.

Words
Aký je najznámejší technologický pokrok, s ktorým stretávame v našom každodennom živote? Môžu to byť autá, počítače, televízory, mobilné telefóny atď. Umelci predstavia obrazovku, ktorá zobrazuje štyri meniace sa čísla: množstvo áut vyrobených v tomto roku, množstvo vyrobených počítačov v tomto roku, množstvo televízorov, ktoré sa dnes predávajú na celom svete, množstvo dnes predaných mobilných telefónov. Každé číslo sa mení na základe údajov v reálnom čase, čo symbolicky ukazuje vývoj technológií, ktoré sa spoločne vyvíjajú počas vývoja ľudstva.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.