Výsledky Grantovej výzvy mesta Košice 2021

Novinky

Mesto Košice podporilo 29 projektov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v podprogramoch 1.1, 1.2 a 1.3 Grantovej výzvy mesta Košice v celkovej výške 130 000 €. Zoznam podporených žiadateľov nájdeš v tomto dokumente.

Creative Industry Košice, n.o. podporilo 10 umeleckých rezidencií (podprogram 1.4) v celkovej výške 10 000 €. Zoznam podporených domácich rezidencií nájdeš v tomto dokumente.

Srdečne gratulujeme!