Vycestuj na mesačnú rezidenciu do Číny

Novinky

Sieť Kreatívnych miest UNESCO znovu otvára svoje rezidenčné brány a to možnosťou mesačného kreatívneho pobytu v čínskom meste Changsha.

Toto moderné, takmer sedem a pol miliónové mesto v rámci umeleckého programu ‘‘Experience Changsha‘‘ privíta piatich mladých umelcov z kreatívnych miest, medzi ktoré sa radia aj Košice.

Ak je tvojim tvorivým výrazovým prostriedkom digitálne umenie, nové médiá, architektúra, video a public art, performance a téma mesta, udržateľného rozvoja, komunity, kreativity a kultúrneho dedičstva ti nie je cudzia, neváhaj a prihlás sa!

Rezidenčný program pre mladých umelcov okrem množstva kontaktov a skvelých zážitkov ponúka príležitosť kriticky sa zamýšľať nad vlastnými konceptami v širšom chápaní umenia, reflektovať umelecké postoje či vnímanie vo východnej kultúre, možnosť technickej podpory pri realizácii konceptu ako aj možnosť byť súčasťou trvalého výstavného programu v pripravovanom priestore Changsha Media Arts Hall.

Výzva je otvorená pre umelcov do 35 rokov,  ktorí sa mediálnemu umeniu minimálne dva roky na študentskej, či profesionálnej úrovni. Uzávierka pre podávanie projektov na umeleckú rezidenciu v meste Changsha je 27.1.2019.

V prípade záujmu o rezidenciu či podrobnejšie informácie nás kontaktuj na kosice@cityofmediaarts.sk.