Vizualizácia dát, ktorá dáva zmysel s Karolom Piekarskim

Workshopy

Vizualizácia dát je grafické znázornenie údajov. V minulosti ju vo svojej práci využívali najmä dátoví analytici, no dnes ich vídame bežne. Využívajú ich aj mestskí aktéri, čo však znamená, že je ich veľké množstvo a pre občanov sú častokrát nezrozumiteľné. Výskum naznačuje, že dizajnéri týchto vizualizácii nie vždy spĺňajú očakávania.

Odpoveď na to, v čom sme zlyhali sa dozvieš v nasledujúcej prednáške. Expert na dáta Karol Piekarski z Medialab Katowice ti porozpráva o tom, ako navrhovať pútavé vizualizácie a ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri navrhovaní nástrojov na zdieľanie a prezentáciu dát.

Tento workshop bol súčasťou podujatia Urban Exploration, ktoré sme zorganizovali v rámci nášho projektu Cultural and Creative Spaces and Cities. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.