Vieš, ako znie ultrazvuk? Zisti to!

Novinky

CIKE ako kontaktný bod Košíc v Sieti kreatívnych miest UNESCO nedávno vyhodnotil otvorenú výzvu rezidencie mediálneho umenia. V spolupráci s projektom KAIR- Košice Artists in Residence, ktorý bude rezidenciu produkčne zastrešovať, sme tak vybrali toho „pravého“ – Marca Vilanovu.

Zo všetkých 46 prihlásených umelcov, pochádzajúcich či pôsobiacich v Kreatívnych mestách siete UNESCO, ako napríklad Barcelona, Istanbul, Santos, Berlín, Linz, Sapporo a iné, bol práve Marc ten, ktorý najväčšmi zaujal svojím unikátnym prístupom k zadanej téme – jazyk a komunikácia.

Marc Vilanova (1991, Terrassa/ Španielsko – Kreatívne mesto filmu) je umelec primárne pracujúci so zvukom a svetlom. Zaoberá sa prepájaním umenia, vedy a technológií, čím zdôrazňuje svoj záujem o umenie nových médií. Marc verí, že komunikácia je definovaná limitáciou našich zmyslov, a teda tak ako vnímame svet, tak ho aj ďalej komunikujeme prostredníctvom jazyka. Vo svojej práci skúma ľudské vnímanie okolia a práve to sa snaží pretaviť do jazyka.

Počas svojej rezidencie v Košiciach bude skúmať ultrazvukové vlnenie: „Na rozdiel of iných cicavcov, ľudia nie sú schopní vnímať daný typ vlnenia kvôli jeho vysokej frekvencii.‘‘ K tomu, aby im ho vnímať umožnil, Marc vyvinie elektronické zariadenie, ktoré naše zmysly rozšíri, a tak nám umožní zažiť, začuť a dokonca aj vizualizovať dané frekvencie, ktoré majú dosah na naše telá, na naše každodenné životy.

Finálny výstup jeho rezidencie bude prezentovaný vo forme inštalácie počas festivalu Art & Tech Days od 19. do 23. novembra 2019.

Text: Ivana Rusnáková