Verejné obstarávanie

Creative Industry Košice zverejňuje výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Výroba a technické zabezpečenie videí

Predmetom zákazky je výroba a technické zabezpečenie videí s dĺžkou podľa zadania.

Cenové ponuky je možné predložiť do 4.2.2022.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Osobné počítače s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodanie osobných počítačov s príslušenstvom podľa priloženej technickej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 10:00 dňa 16.12.2021.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Osobné prenosné počítače s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodanie osobných prenosných počítačov s príslušenstvom.

Cenové ponuky je možné posielať do 10:00 dňa 16.12.2021.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Videá pre projekt CINEMA v rámci WP3 Piloting

Predmetom zákazky je výroba troch (3) videí podľa priloženej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 10:00 dňa 17.12.2021.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Grafické práce: Toolkit pre projekt CINEMA

Predmetom zákazky je grafické spracovanie sady nástrojov postupov pre realizáciu aktivít projektu vo formáte tzv. “toolkitu“. Tieto nástroje budú publikované v online forme na webových stránkach projektu CINEMA.

Cenové ponuky je možné posielať do 10:00 dňa 17.12.2021.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Skriňový brzdený prívesný vozík (MUL)

Predmetom zákazky je dodanie brzdeného skriňového vozíka podľa priloženej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 24.11.2021.

Výzva sa týka vozíka, ktorý bude slúžiť na uskladnenie príslušenstva v Mobil Urban Laboratory (MUL) v rámci projektu Košice 2.0. Obstarávateľ požaduje nový, nepoužitý tovar v pôvodom, originálnom balení.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Tablety (MUL)

Predmetom zákazky je dodanie techniky podľa priloženej technickej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 24.11.2021.

Zariadenia budú slúžiť na priblíženie scenárov a vizualizáciu dát spojených s konkrétnym mapovaným priestorom v Mobil Urban Laboratory (MUL) na vypĺňanie ankiet v rámci projektu Košice 2.0. Obstarávateľ požaduje nový, nepoužitý tovar v pôvodom, originálnom balení.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

8K QLED 75‘‘ televízor (MUL)

Predmetom zákazky je dodanie techniky podľa priloženej technickej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 24.11.2021.

Zaradenia budú slúžiť na priblíženie scenárov a vizualizáciu dát spojených s konkrétnym mapovaným priestorom v Mobil Urban Laboratory (MUL) v rámci projektu Košice 2.0. Obstarávateľ požaduje nový, nepoužitý
tovar v pôvodom, originálnom balení
.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).