Verejné obstarávanie

Creative Industry Košice zverejňuje výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Obstaranie služieb experta

na vypracovanie lokálneho akčného plánu v anglickom a slovenskom jazyku pre revitalizáciu mestských oblastí prostredníctvom kreatívneho priemyslu v rámci projektu CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION, akronym projektu: CINEMA, č. DTP3-327-1.1, Interreg Danube Transnational Programme.

Predmetom zákazky je je vypracovanie lokálneho akčného plánu (LAP) v anglickom a slovenskom jazyku zameraného na kapitalizáciu výstupov projektu CINEMA (financovaného z Dunajského nadnárodného programu) v spolupráci so zadávateľom zákazky.

Cenové ponuky je možné predložiť do 30.9.2022, 00:00.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (dokument na stiahnutie nižšie).

Grafické práce

Predmetom zákazky je návrh a grafické spracovanie brožúry vrátane návrhu obalu a špecifických príloh s pracovným názvom: Toolbox pre budovanie kreatívnej učiacej sa komunity.

Cenové ponuky je možné predložiť do 25.4.2022.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (dokument na stiahnutie nižšie).

Prieskumy

Predmetom zákazky je kompletná realizácia prieskumov zameraných na kvalitu života občanov realizovaných vrámci projektu “Košice 2.0”.

Cenové ponuky je možné predložiť do 31.3.2022.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (dokument na stiahnutie nižšie).

Video a audio materiály

Predmetom zákazky je výroba a technické zabezpečenie video a audio materiálu podľa priloženej špecifikácie.  

Cenové ponuky je možné predložiť do 29.3.2022.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (dokument na stiahnutie nižšie).

Polygrafické služby

Predmetom zákazky je zabezpečenie polygrafických služieb na tlačoviny a reklamné predmety slúžiace na zabezpečenie činnosti verejného obstarávateľa.  

Cenové ponuky je možné predložiť do 29.3.2022.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (dokument na stiahnutie nižšie).

Animovaný film

Predmetom zákazky je animovaný film, ktorého témou je medzisektorová spolupráca medzi kultúrnym a kreatívnym priemyslom (CCI) a pokrokovú výrobu (AVM).

Cenové ponuky je možné predložiť do 23.3.2022.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Výroba a technické zabezpečenie videí

Predmetom zákazky je výroba a technické zabezpečenie videí s dĺžkou podľa zadania.

Cenové ponuky je možné predložiť do 4.2.2022.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Osobné počítače s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodanie osobných počítačov s príslušenstvom podľa priloženej technickej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 10:00 dňa 16.12.2021.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Osobné prenosné počítače s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodanie osobných prenosných počítačov s príslušenstvom.

Cenové ponuky je možné posielať do 10:00 dňa 16.12.2021.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Videá pre projekt CINEMA v rámci WP3 Piloting

Predmetom zákazky je výroba troch (3) videí podľa priloženej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 10:00 dňa 17.12.2021.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Grafické práce: Toolkit pre projekt CINEMA

Predmetom zákazky je grafické spracovanie sady nástrojov postupov pre realizáciu aktivít projektu vo formáte tzv. “toolkitu“. Tieto nástroje budú publikované v online forme na webových stránkach projektu CINEMA.

Cenové ponuky je možné posielať do 10:00 dňa 17.12.2021.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Skriňový brzdený prívesný vozík (MUL)

Predmetom zákazky je dodanie brzdeného skriňového vozíka podľa priloženej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 24.11.2021.

Výzva sa týka vozíka, ktorý bude slúžiť na uskladnenie príslušenstva v Mobil Urban Laboratory (MUL) v rámci projektu Košice 2.0. Obstarávateľ požaduje nový, nepoužitý tovar v pôvodom, originálnom balení.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Tablety (MUL)

Predmetom zákazky je dodanie techniky podľa priloženej technickej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 24.11.2021.

Zariadenia budú slúžiť na priblíženie scenárov a vizualizáciu dát spojených s konkrétnym mapovaným priestorom v Mobil Urban Laboratory (MUL) na vypĺňanie ankiet v rámci projektu Košice 2.0. Obstarávateľ požaduje nový, nepoužitý tovar v pôvodom, originálnom balení.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

8K QLED 75‘‘ televízor (MUL)

Predmetom zákazky je dodanie techniky podľa priloženej technickej špecifikácie.

Cenové ponuky je možné posielať do 24.11.2021.

Zaradenia budú slúžiť na priblíženie scenárov a vizualizáciu dát spojených s konkrétnym mapovaným priestorom v Mobil Urban Laboratory (MUL) v rámci projektu Košice 2.0. Obstarávateľ požaduje nový, nepoužitý
tovar v pôvodom, originálnom balení
.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).


Súhrnné správy