Verejné obstarávanie

Creative Industry Košice zverejňuje výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Foto / Video s príslušenstvom (MUL)

Predmetom zákazky sú foto / video s príslušenstvom (MUL).

Cenové ponuky je možné posielať do 27.9.2021.

Zaradenia majú slúžiť na fotodokumentáciu mapovaného územia, podujatí, natáčanie interview, krátkych
dokumentov na rôzne témy v Mobil Urban Laboratory (MUL) v rámci projektu Košice 2.0.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).

Audio zostava s príslušenstvom (MUL)

Predmetom zákazky je audio zostava s príslušenstvom (MUL).

Cenové ponuky je možné posielať do 8.10.2021.

Zaradenia budú slúžiť na obslúženie menších eventov v Mobil Urban Laboratory (MUL) v rámci projektu Košice 2.0.

Viac sa dozviete v samotnej výzve (PDF na stiahnutie nižšie).