Trojmesačná rezidencia pre umelcov v NY

Novinky

Využi možnosť pôsobiť v Art in General a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, ktorej cieľom je podporiť produkciu nových diel lokálnych a medzinárodných umelcov. Visegrad Fund otvoril výzvu pre umelcov V4, ktorá im umožní tvoriť v novom kontexte a pracovať s umeleckými komunitami a publikom v NEW YORKU.

Rezidencia trvá od augusta do októbra 2019 a nie je určená pre študentov. Výška podpory pre jedného umelca je 4000€. DDLN pre prihlásenie: 1. marec 2019. Zisti viac info.