Transformačným cestovaním k zmene pohľadu na svet. Projekt TraCEs sa blíži do cieľa

Iné

Transformačný turizmus je jedným z nových trendov v cestovnom ruchu, ktorý sa vďaka projektu TraCEs dostal aj do Košíc. Priniesol do mesta nielen workshop a známych blogerov zo zahraničia, ale tiež pridal Košice do Hry o TraCEs, novovznikajúcej cestovateľskej platformy.


Myšlienkou projektu TraCEs, ktorý bol spustený v máji 2019, je povzbudiť spoluprácu medzi súčasnými a bývalými Európskymi hlavnými mestami kultúry (EHMK) v oblasti turizmu inovatívnym spôsobom. Úlohou Creative Industry Košice v medzinárodnom konzorciu bolo stanoviť stratégiu a udržiavať všeobecný dosah projektu. Projekt TraCEs totiž ponúka nový pohľad na cestovateľské zážitky a zaoberá sa dôležitou otázkou, ako môže cestovanie a turistika zmeniť ľudské správanie a mať pozitívny vplyv na svet.

„Projekt TraCEs pre nás znamenal opäť jeden krok k tomu, ako prepojiť sektor turizmu, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Nadviazali sme na to, čo Košiciam priniesol titul EHMK a identifikovali transformačný potenciál mesta.“

Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice

Transformačný turizmus a udržateľný rozvoj

„Transformačný turizmus umožňuje turistom spoznávať príbehy za tým, čo vidia, robia, jedia alebo fotia a umožňuje ich spojenie s lokálnym prostredím – mení to ich status z turistov na dočasných občanov,“ vysvetľuje Veronika Holečková, manažérka medzinárodných vzťahov VISIT Košice, s ktorou organizácia Creative Industry Košice na projekte spolupracovala. Namiesto jednoduchej návštevy turistických pamiatok ide o spôsob, ako cestujúci môžu priamo zažiť kultúru a zmysluplne komunikovať s obyvateľmi. Cieľom je vytvoriť silné väzby a emócie, otvárať myseľ, meniť uhol pohľadu skrz rôzne zážitky, kreatívne workshopy, prekvapivé momenty a čas strávený s lokálnymi komunitami. 

Ako prispieva transformačný turizmus k udržateľnému rozvoju? „Súvislostí medzi transformačným turizmom a udržateľnosťou je viacero – jednak novovzniknuté produkty a služby umožňujú rôznym kreatívnym komunitám a subjektom cestovného ruchu rozvoj, podnikateľské príležitosti a zisk a zároveň ide o hlbšie prepojenie návštevníka mesta s destináciou a jeho obyvateľmi – namiesto jednorazovej návštevy vytvára možnosť, že sa bude do destinácie vracať pravidelne,“ odpovedá Veronika. 

Webinár o zodpovednom turizme

Cestovný ruch, kultúra, kreativita, zodpovednosť, inovácie, to boli spoločné témy piatich workshopov (T-Labs), ktoré sa uskutočnili v piatich európskych mestách ‒ Burgose, Gelsenkirchene, Matere, Rijeke a v Košiciach. Stretli sa tu predstavitelia kultúrneho a kreatívneho priemyslu s profesionálmi v oblasti cestovného ruchu, aby zhmotnili svoje nápady na transformačné cestovateľské zážitky, to všetko pod vedením skúsenej talianskej mentorky Simony Polli.

V Košiciach bol z dôvodu pandémie workshop realizovaný v online podobe. Do webinára bolo vybraných dvadsať účastníkov zo Slovenska, ktorí sa rozhodli vytvárať transformatívne ponuky turistických zážitkov a cestovania. 

„Na T-Labs workshope sme pre Košice spoločne vytvorili 4 nápady na produkty, z ktorých Simona Polli vybrala produkt s názvom “Back to the Future”. Hlavnou myšlienkou tohto produktu bolo zažívať každý deň zážitky v inom časovom období od súčasnej doby, cez socializmus, stredovek až po dobu kamennú – pričom všetky tieto zážitky mali byť v lokálnom kontexte,“ vraví Veronika.

Návšteva zahraničných blogerov v Košiciach

Leto 2020 nakoniec doprialo aj cestovaniu. Košice hostili troch známych blogerov, ktorí spolu so svojím kameramanom otestovali transformatívne zážitky navrhnuté v rámci workshopov T-Labs. Blogeri otestovali napríklad kreatívnu prehliadku mesta, urbex, a street artový workshop s Local Nomad-om. Zažili dobrodružnú jazdu na lokomotívne a na drezine na Detskej železnici. Mali možnosť objaviť krásy košického regiónu, ochutnať domáce jedlá, stráviť autentický čas s lokálnymi ľuďmi v ich domovoch, počúvať ich príbehy a zážitky z minulosti a vyskúšať si remeslá.

Následne sme ich vďaka Castellum Cassovia a Košickému hradu preniesli do stredoveku, kde sme sa učili základy stredovekých bojových techník a následne sme si spoločne uvarili autentický stredoveký obed a vyskúšali stredoveké remeslá. Na záver sme sa v Nižnej Myšli preniesli do doby kamennej, navštívili sme jedno z najväčších archeologických nálezísk na Slovensku a mali sme možnosť objaviť artefakty z neolitu.“

Na záverečnej konferencii, kde blogeri hodnotili svoje zážitky zo všetkých zúčastnených partnerských miest zo Španielska, Talianska, Chorvátska, Nemecka a Slovenska, sa vyjadrili, že najviac transformatívna bola práve ich návšteva Košíc, keďže sami nevedeli čo majú od našej destinácie očakávať. „Boli príjemne prekvapení našou ponukou, milými ľuďmi, kreatívnymi aktivitami a hlavne mnohými prekvapivými a nečakanými momentami, ktoré sme im počas cesty pripravili,“ hovorí Veronika.

Hra o TraCEs = Virtuálna honba za pokladmi Európskych hlavných miest kultúry

December 2020 je obdobím, keď sa projekt TraCEs dostáva do záverečnej etapy. Finálnu podobu postupne dostáva aj Hra o TraCEs, produkt, ktorý je výsledkom spolupráce súkromného a verejného sektora, neziskových organizácií, blogerov i kreatívcov v šiestich krajinách Európy. Platforma, ktorá vďaka gamifikácii inovuje turistické zážitky a ponúka návštevníkom Košíc možnosť pozrieť sa na mesto novým pohľadom ‒ očami profesionálnych travel blogerov, má zviditeľniť mesto na mape Európskych hlavných miest kultúry. 

„Creative Industry Košice získalo vďaka projektu TraCEs metodológiu, ako zapájať lokálnych umelcov, kreatívcov a kultúrne organizácie do vytvárania turistických produktov pre publikum, ktoré hľadá špecifické zážitky spojené s poznávaním lokálnej kultúry a autentickým programom,“ dodáva Michal Hladký.


Tento projekt je financovaný z projektu COSME Európskej únie (2014 – 2020).