Michal Hladký

squares

Riaditeľ
michal.hladky@cike.sk

Ivana Hanušovská

squares

Manažérka oddelenia financií, HR a kancelárie
ivana.hanusovska@cike.sk

Marko Popović

squares

Manažér oddelenia programu
marko.popovic@cike.sk

Zoran Bosák

squares

Head of CXI
zoran.bosak@cike.sk

Mirka Vargová

squares

Senior projektová manažérka
mirka.vargova@cike.sk

Denisa Draganovská

squares

Senior projektová manažérka
denisa.draganovska@cike.sk

Martin Mojžiš

squares

Senior projektový manažér
martin.mojzis@cike.sk

Alexandra Matiová

squares

Projektová manažérka
alexandra.matiova@cike.sk

Ivana Rusnáková

squares

Projektová manažérka
ivana.rusnakova@cike.sk

Ladislava Juhászová

squares

Projektová manažérka
ladislava.juhaszova@cike.sk

Žofia Sinčáková

squares

Výskumníčka
zofia.sincakova@cike.sk

Silvia Bárdová

squares

Výskumná pracovníčka so zameraním na dizajn služieb
silvia.bardova@cike.sk

Alexandra Tkáč Posypanková

squares

Výskumníčka so zameraním na používateľský výskum
alexandra.posypankova@cike.sk

Róbert Pollák

squares

Senior dátový analytik pre mestské dáta
robert.pollak@cike.sk

Tomáš Filo

squares

Dizajnér/špecialista na vizualizáciu dát
tomas.filo@cike.sk

Alexandra Mareková

squares

Výskumná pracovníčka so zameraním na verejný priestor
alexandra.marekova@cike.sk

Simona Šoltésová

squares

Manažérka publicity projektov
simona.soltesova@cike.sk

Katarína Mitrová

squares

Grafička
katarina.mitrova@cike.sk

Renáta Káčová

squares

Účtovníčka
renata.kacova@cike.sk

Jana Olešáková

squares

Office manažérka
jana.olesakova@cike.sk

Gabriela Mihaliková

squares

Finančný manažér projektov, Administrátor grantového programu
gabriela.mihalikova@cike.sk

Tím CIKE

Michal Hladký

Ivana Hanušovská

Marko Popović

Zoran Bosák

Mirka Vargová

Denisa Draganovská

Martin Mojžiš

Alexandra Matiová

Ivana Rusnáková

Ladislava Juhászová

Žofia Sinčáková

Silvia Bárdová

Alexandra Tkáč Posypanková

Róbert Pollák

Tomáš Filo

Alexandra Mareková

Simona Šoltésová

Katarína Mitrová

Renáta Káčová

Jana Olešáková

Gabriela Mihaliková