Michal Hladký

squares

Riaditeľ
michal.hladky@cike.sk

Ivana Hanušovská

squares

Manažérka oddelenia financií, HR a kancelárie
ivana.hanusovska@cike.sk

Vladimíra Pohorelcová

squares

Manažérka oddelenia programu a mestského rozvoja
vladimira.pohorelcova@cike.sk

Denisa Draganovská

squares

Senior projektová manažérka
denisa.draganovska@cike.sk

Alexandra Matiová

squares

Senior projektová manažérka
alexandra.matiova@cike.sk

Martin Mojžiš

squares

Senior projektový manažér
martin.mojzis@cike.sk

Marko Popović

squares

Senior projektový manažér
marko.popovic@cike.sk

Verana Dobal

squares

Projektová manažérka
verana.dobal@cike.sk

Ladislava Juhászová

squares

Projektová manažérka
ladislava.juhaszova@cike.sk

Lucia Koukolová

squares

Projektová manažérka
lucia.koukolova@cike.sk

Ivana Rusnáková

squares

Projektová manažérka
ivana.rusnakova@cike.sk

Žofia Sinčáková

squares

Výskumníčka
zofia.sincakova@cike.sk

Róbert Pollák

squares

Senior dátový analytik pre mestské dáta
robert.pollak@cike.sk

Slavomír Ondoš

squares

Senior dátový analytik
slavomir.ondos@cike.sk

Silvia Bárdová

squares

Výskumná pracovníčka so zameraním na dizajn služieb
silvia.bardova@cike.sk

Tomáš Filo

squares

Dizajnér/špecialista na vizualizáciu dát
tomas.filo@cike.sk

Simona Šoltésová

squares

Manažérka publicity projektov
simona.soltesova@cike.sk

Katarína Mitrová

squares

Grafička
katarina.mitrova@cike.sk

Jana Olešáková

squares

Office manažérka
jana.olesakova@cike.sk

Gabriela Mihaliková

squares

Finančná manažérka projektov, Administrátorka grantového programu
gabriela.mihalikova@cike.sk

Kristína Repiská

squares

Finančná manažérka projektov
kristina.repiska@cike.sk

Renáta Káčová

squares

Účtovníčka
renata.kacova@cike.sk

Tím CIKE

Michal Hladký

Ivana Hanušovská

Vladimíra Pohorelcová

Denisa Draganovská

Alexandra Matiová

Martin Mojžiš

Marko Popović

Verana Dobal

Ladislava Juhászová

Lucia Koukolová

Ivana Rusnáková

Žofia Sinčáková

Róbert Pollák

Slavomír Ondoš

Silvia Bárdová

Tomáš Filo

Simona Šoltésová

Katarína Mitrová

Jana Olešáková

Gabriela Mihaliková

Kristína Repiská

Renáta Káčová