Think Tank workshop projektu NiCE a príklady dobrej praxe v Košiciach

NiCE

Projekt NiCE má za sebou inšpiratívne dni.

CIKE v marci privítalo 8 projektových partnerov a odborných hostí na intenzívnom medzinárodnom Think Tank workshope. Počas dvoch dní sme spoločne s 8 projektovými partnermi a odborníkmi diskutovali, pripomienkovali a navrhovali funkčné riešenia a lokálne kritériá, vďaka ktorým vieme efektívne zaviesť obehovú spotrebu do centier našich miest.

Miesto nášho stretnutia v Kasárňach/Kulturparku bolo dobrým príkladom opätovného využitia starých priestorov na nové, kreatívne a inšpiratívne účely. Súčasťou dvojdňového stretnutia bola aj študijná návšteva košických lokalít ako príkladov dobrej praxe pri presadzovaní trvalo udržateľného životného štýlu a opätovného využívania nevyužitých priestorov.

Viac o projekte NiCE – From Niche to Centre.


Projekt je podporený programom Interreg CENTRAL EUROPE so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.