Súčasná doba prináša radikálnu zmenu fungovania kultúrnych organizácií. Ôsmy ročník Escalatora očami účastníkov

Escalator Príbehy

Viesť kultúrnu organizáciu v čase pandémie je v mnohom veľmi náročné. Podporu a nový vhľad do ich fungovania našli v programe Escalator tri kultúrne organizácie Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši, Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach a Park kultúry a oddychu Prešov. Prečítaj si o tom, aké sú ich najväčšie výzvy a v čom vidia prínos programu pre svoj ďalší rozvoj.

Diera do sveta, Jana Hanzelová

Archív: Diera do sveta

Program Escalator predčil moje očakávania aj napriek tomu, že som naň predtým od kolegov a kolegýň z iných centier počula samé chvály. Vzdelávacie semináre sú na vysokej úrovni a trio mentorov z Olivearte Cultural Agency je naozaj profi. Po siedmich rokoch fungovania kultúrneho centra vnímam, že mnohé organizačné procesy sa zautomatizovali a zasekli v rutinnom chode. Individuálne hĺbkové konzultácie s našou mentorkou Birgittou Persson ma prinútili zreflektovať chod organizácie a mnohé veci prehodnotiť.

Vzdelávanie vnímam ako dôležitý nástroj k vnútornej reflexii organizácie. V kombinácii s objektívnym lektorským pohľadom zvonku je to nielen inšpirujúce, ale aj stimulujúce a motivujúce. Bez sebareflexie a zároveň spätnej väzby od publika by bolo kultúrne centrum časom mŕtve. Uvedomila som si, že mnohé veci sme doposiaľ robili veľmi intuitívne, vôbec sme ich nemali pomenované ani rozštruktúrované. Niekedy si vravím, že je to vlastne až zázrak, že sme v takom chaose doteraz zvládli prežiť :). Počas programu som už zažila veľa out of the box momentov a naozaj sa z toho teším. Najväčší posun vidím práve v pomenovaní organizačných procesov a v lepšej systematizácii štruktúry centra, ktorú môžem odovzdávať kolegom a tímu Diery do sveta.

V rámci networkingu verím, že v najbližšom období budem mať šancu spoznať ostatných účastníkov programu viac. Zatiaľ mám zapísané oblasti, v ktorých sú popredu a verím, že si nájdu čas niektoré veci so mnou skonzultovať. Veľmi však oceňujem komunikáciu s mentorkou. Tá mi je k dispozícii v podstate kedykoľvek a je veľmi podporná, empatická a povzbudzujúca aj v rámci náročného krízového obdobia, ktoré centrum za posledné mesiace prežívalo. Som veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou tohto programu.

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach, Noemi Ráczová

Escalator je z môjho pohľadu veľmi intenzívne vzdelávanie. Stretávame sa týždenne, čo je na jednej strane časovo náročné, na druhej strane samotné stretnutie so zapojenými organizáciami a skúsenými mentormi uletí neskutočne rýchlo. Počas stretnutí máme možnosť vymeniť si poznatky a skúsenosti a hľadať odpovede na zdanlivo jednoduché ale podstatné otázky, ktoré smerujú k zlepšeniu fungovania našich organizácií. Stretnutia sa konajú vo veľmi priateľskej a úprimnej atmosfére. Považujem to za naozaj dôležité, nakoľko som po úvodnom podrobnom audite organizácie mala pocit, že je všetko obrátené hore nohami. Okrem úvodného auditu, ktorého sa zúčastnili aj moji kolegovia, som mala možnosť analyzovať náš existujúci marketingový aj finančný plán, spôsob komunikácie, delenie úloh a celkovú organizačnú štruktúru našej organizácie. Pozitívne hodnotím aj možnosť zapojiť svojich kolegov do prednášok a seminárov, nakoľko to taktiež prispieva k zlepšeniu pracovnej klímy.

Súčasná doba nám prináša mnohé výzvy, či už technologické, pandemické a iné, a aj vďaka tomu sa radikálne mení prostredie fungovania kultúrnych inštitúcií. Zmena sa týka každej oblasti, v ktorej fungujeme, od výstav, rôznych kultúrnych aktivít, marketingu, komunikácie, fungovania v online priestore, atď. Rozvoj nie je možný bez vzdelávania. Základnou požiadavkou v každej organizácii je flexibilita, ochota sa vzdelávať, rozširovať si zručnosti aj vedomosti. Týka sa to každého, od riaditeľa až po technický personál. V rámci projektu Escalator je vynikajúce, že sa do procesu môžu zapojiť všetci, každá osoba je rovnako dôležitá. Vzdelaný a rozhľadený človek pozná svoje silné a slabé stránky, vie fungovať individuálne i v kolektíve a čo je najdôležitejšie, vie, ako zlepšiť fungovanie organizácie v oblasti, v ktorej pracuje.

Počas doterajších stretnutí, školení, individuálnych a skupinových debát sa mi, verím, podarilo identifikovať priority, na ktoré sa potrebujeme v rámci organizácie zamerať. Každé jedno online stretnutie je zamerané na inú tému – marketing, komunikácia, financie, plán rozvoja, nastavenie kvalitného programu a vízie organizácie, a pod. Pri každom z nich si človek uvedomí, ktoré oblasti fungujú dobre a ktoré aktivity sú zbytočné a neefektívne. 

Pozitívne tiež hodnotím výber a rôznorodosť zapojených organizácií. Vďaka tomu, že máme možnosť diskutovať aj v menších skupinách s ostatnými, je možné vnímať danú problematiku aj „out of the box“ a to z pohľadu ostatných. Považujem to za veľmi dôležitú časť vzdelávania, nakoľko od nich dostávam spätnú väzbu aj konštruktívne nápady. Napriek zdanlivo odlišným oblastiam, v ktorých pôsobíme, máme veľa spoločného a aj to rozdielne nás inšpiruje a umožňuje nachádzať netradičné riešenia. Som si istá, že networking, ktorý sa medzi nami formuje, nezostane len v online priestore počas trvania projektu. Oceňujem tiež možnosť konzultovať a spolupracovať s organizáciami, ktoré absolvovali projekt Escalator v predošlých rokoch.

Park kultúry a oddychu Prešov, Barbora Rusiňáková

Pri dennom chode organizácie sú rozvojové témy často tie, ktoré sú dennou exekúciou odsúvané do úzadia. Escalator vytvára priestor venovať sa práve takýmto témam. Okrem toho, že podnecuje k disciplíne venovať sa rozvoju organizácie, poskytuje tiež odborné vedomosti a poradenstvo pre široké spektrum tém.

V konečnom dôsledku sú naše výsledky a prínos závislé na ľuďoch, ktorí organizáciu tvoria. Je preto nevyhnutné investovať do rozvoja týchto ľudí, aby sme sa dokázali zladiť vo vnímaní našich cieľov a spoločne vytvorili tím, ktorý dokáže formovať celú organizáciu. Téma definovania vízie, misie a strategického plánu bola pre nás preto zásadná. 

Aktuálne riešime v PKO široké spektrum tém a zastávame niekoľko rozličných úloh. Dôsledkom toho je široký záber na úkor reálneho dopadu. Zaujímavou však pre nás bola diskusia na tému fundraisingu. Keďže túto oblasť zatiaľ nemáme dostatočne podchytenú, bolo veľmi podnetné dozvedieť sa viac o možnostiach získavania financií z rôznych zdrojov.

Je pre nás veľmi obohacujúce byť súčasťou komunity lídrov organizácií, s ktorými máme mnoho spoločného. Zdieľanie konkrétnych problémov a ich riešení je nielen inšpirujúce, ale tiež upokojujúce. Vieme totiž, že nie sme sami, ktorí sa boria s daným problémom. Rozhodne by bolo veľkým prínosom mať priestor pre interakciu aj na osobnej rovine. Osobne veľmi oceňujem prístup organizátorov Escalatora. Organizácia programu je výborne zmanažovaná a tiež som vďačná za ľudský a flexibilný prístup.

Archív: PKO Prešov

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.