Študenti tvorili návrhy na revitalizáciu opustených miest v belgickom Ghente

Youth 4 Bauhaus

V projekte Youth 4 Bauhaus sa v novembri konalo ďalšie vzdelávacie podujatie pre mladých ľudí. Tentokrát hosťovala trojdňový workshop s názvom Design Think Your City Ghent belgická partnerská organizácia CollectiveUP

Účastnícku skupinu tvorilo 40 mladých ľudí, študentov stredných škôl z Rumunska, Slovenska, Portugalska a Belgicka, 5 z nich majú špeciálne potreby. Každá zahraničná skupina bola sprevádzaná dvomi alebo tromi učiteľmi a zástupcami štyroch organizácií, ktoré realizujú projekt Youth 4 Bauhaus. 

Podobne ako v košickej verzii podujatia, hlavnou témou bolo spoluvytáranie a dizajnovanie inkluzívnych, udržateľných a estestických riešení nevyužitých mestských priestorov v duchu základných hodnôt Nového Európskeho Bauhausu. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť vnášať Európsku zelenú dohodu do každodenných životov a životov v mestách.

Mladí ľudia predstavujú budúcnosť, a preto sa projekt sústreďuje na vyvíjanie a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré ich pomôžu priamo zapojiť do zmeny verejných priestorov.  

Týždeň v belgickom Ghente

Po cestovnom pondelku začala skupina 8. 11. 2022 oficiálnym otvorením a predstavením cieľov projektu a pracovného týždňa. Doobedie bolo zamerané na zábavné aktivity, vďaka ktorým sa skupina navzájom spoznala, boli vytvorené medzinárodné tímy, ktoré pracovali na spoločnom zadaní. Po prestávke pripravili dvaja študenti z Portugalska v spolupráci s prekladateľkou krátku lekciu znakového jazyka, aby mohli zvyšní účastníci používať aspoň základné gestá pri komunikáciu s nepočujúcimi kolegami.  

Teoretickú časť pokryli v utorok Céline De Conink (riaditeľka Ghent European Youth Capital 2024) a účastníčky panelovej diskusie Esther Schelfhout (umelkyňa a dramaturgička centra Minus One), Valérie De Prycker (z Oddelenia životného prostredia a klímy mesta Gent), Jolien Nayeart (architektka a vizuálna umelkyňa), Anyuta Wiazemsky Snauwaert (umelkyňa a koordinátorka New International Culture Center). Nasledovala prehliadky mesta s Ann Agon a Willemom Erauwom, ktorá zahŕňala prehliadku opusteného miesta v okolí Ghent Daamport.  

Študenti využívali digitálne nástroje Miro board a Minecraft

V stredu sa úvodné aktivity zamerali na prácu s Miro board, v rámci ktorej si účastníci vytvárali vlastných avatarov, ktorí stelesňovali ich potreby a prostredníctvom ktorých mohli vyjadriť svoje postoje a názory. Študenti potom začali pracovať priamo na príprave návrhov na vopred identifikovaný priestor. Po individuálnej práci sa účastníci rozdelili do medzinárodných skupín. Spoločne vytvárali návrhy, ktoré po neskôr prerábali do digitálnej podoby prostredníctvom herného nástroja Minecraft. Práci v ňom venovali aj štvrtkové doobedie, digitálne zručnejší študenti pomáhali tým menej zručným. Po obede bolo úlohou zapojenej skupiny pripraviť priestor na verejnú prezentáciu. Počas záverečnej prezentácie boli vystavené individuálne aj skupinové návrhy v analógovej forme, a zároveň každá skupina pripravila krátku prezentáciu digitálnych návrhov, ktoré vytvorili počas naozaj limitovaného času.  

Návrhy na revitalizáciu opustených miest

V rámci Design Think Your City Ghent tak vzniklo 40 individuálnych návrhov, 5 skupinových a 5 digitálnych návrhov na revitalizáciu opustených miest v meste Ghent. Študenti využili možnosť zapojiť sa do prípravy návrhov, získali teoretické informácie o princípoch Nového Európskeho Bauhausu, tvorbe udržateľných miest a klimatických hrozbách. Vďaka tomu, že jazykom podujatia bola angličtina, si zlepšili jazykové zručnosti, sociálne zručnosti, trénovali sa vo vyjadrení a presadení vlastných nápadov v skupine. Projektoví partneri využili podujatie na testovanie a vyvíjanie tzv. NEBI-toolkitu – nástroja, ktorý kombinuje teoretické základy Nového Európskeho Bauhausu, co-creation metodológiu, prácu v programe Minecraft a plán na prípravu podobných podujatí. Konečná verzia toolkitu bude pripravená v máji 2023 a bude dostupná pre všetkých, aby mohli využiť navrhnuté postupy pri zapájaní mladých ľudí do spoluvytvárania lepších miest a verejných priestorov. 


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.