Blíži sa deadline na Creative Skills Week 2024

CYANOTYPES

Chceš byť jeho súčasťou?

Prihlás svoje lokálne a medzinárodné projekty, workshopy, výskum, iniciatívy, nápady a skúsenosti s medzinárodným ekosystémom kultúrneho a kreatívneho priemyslu!

Staň sa súčasťou debaty o zručnostiach, ktoré prinesú zmenu v kreatívnom sektore.

Creative Skills Week 2024 sa bude tento rok konať v Amsterdame a online 16.-20. septembra 2024.

CSW2024 spája kreatívny sektor, univerzity, poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (VET), partnerov z biznisu a tvorcov politík, aby prispeli k udržateľnej a životaschopnej budúcnosti kreatívneho priemyslu.

Viac informácií na: www.creativeskillsweek.eu


CIKE je partnerom projektu CYANOTYPES, ktorý je spolufinancovaný EÚ.