Stali sme sa členom prestížnej siete EMAP

Novinky

 

Creative Industry Košice sa stalo členom prestížnej siete Európske mediaartovej platformy (European Media Art Platform, EMAP) a poskytne ďalšiu možnosť tvorby a medzinárodnej spolupráce pre košickú a slovenskú komunitu nového mediálneho umenia.

Základnou myšlienkou EMAP je umožniť európskym mediaartovým organizáciám a umelcom spolupracovať na projektoch a vytvárať medzi sebou väzby a nové umelecká diela.

EMAP je konzorcium 15 popredných európskych mediálnych umeleckých organizácií a festivalov špecializovaných na digitálne a mediálne umenie, bioart a robotart.

Prostredníctvom otvorenej výzvy ponúkajú členovia EMAP umelcom a odborníkom z praxe dvojmesačné rezidenčné pobyty. Nadväzujú na rezidencie programu European Media Artist in Residence Exchange (EMARE), ktorá existuje od roku 1995.

Rezidencia je založená na medzikultúrnej a interdisciplinárnej výmene poznatkov medzi vybranými umelcami, hostiteľskými organizáciami a rôznymi odborníkmi z oblasti vedy, umenia a techniky, ktorí sa podieľajú na konzultáciách, podpore alebo školení umelcov.

Každý člen hostiteľa poskytuje umelecký grant, cestovné náklady, produkčný rozpočet, platené ubytovanie počas pobytu a prístup do laboratórií a zariadení. Okrem toho rezidencia EMAP zahŕňa podujatia ako sólové a skupinové výstavy, online a offline konferencie a workshopy na budovanie kapacít a zdieľanie vedomostí.

EMAP funguje aj ako trh pre umelcov a inštitúcii mediálneho umenia, kde si môžu vybrať umelcov a diela pre ich vlastné festivaly a výstavy. Medzinárodná sieť partnerov sa neustále rozrastá a v súčasnosti ponúka umelcom príležitosť prezentovať svoju tvorbu viac ako 90 partnerom vo viac ako 25 krajinách.

Členskými organizáciami sú: Ars Electronica (Linz, Rakúsko), Antre Peaux (Bourges, Francúzsko), CIKE (Košice, Slovensko), gnration (Braga, Portugalsko), iMAL (Brusel, Belgicko), IMPAKT [Centre for Media Culture] (Utrecht, Holandsko), Kersnikova Institute [Kapelica Gallery] (Ľubľana, Slovinsko), KONTEJNER | bureau of contemporary art praxis (Záhreb, Chorvátsko), LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón, Španielsko), M-Cult (Helsinki, Fínsko), NeMe (Limassol, Cyprus), Onassis Stegi (Atény, Grécko), RIXC Centre for New Media Culture (Riga, Lotyšsko), WRO Art Center (Vroclav, Poľsko), Werkleitz Centre for Media Art (Halle [Saale], Nemecko).

Pre viac informácií o EMAP sa môžeš prihlásiť na EMAP newsletter.

Aj tento rok EMAP vyhlasuje otvorenú výzvu pre rezidencie na rok 2023, viac informácií nájdeš na stránke výzvy.

Viac o projekte a spolupráci s CIKE sa dočítaš na tomto odkaze.