Spoznaj výsledné diela 2. ročníka projektu City to City: Play!

Novinky

Dňa 9. februára 2022 oslávime za účasti publika z celého sveta spustenie druhej edície projektu City to City. Trinásť umelcov spolupracovalo za hranicami krajín a časových pásiem na piatich dielach s témou Play!

Hrozná pandémia, ktorú momentálne zažívame vo svete, nám ukázala, čo pre nás znamená kreativita a kultúra a čo znamená stratiť tento spôsob, ako sa môžeme vzájomne prepájať a vcítiť do druhých. Všetkým nám chýbal hravý spôsob každodennej ľudskej interakcie. Mestá mediálneho umenia sa práve preto rozhodli osloviť umelcov, aby si predstavili férovejšiu a zároveň udržateľnejšiu budúcnosť, a aby rozmýšľali nad tým, ako môžeme využiť technológie k tomu, aby sme sa opäť dokázali hrať. V skratke povedané, čo sa stane, keď stlačíme tlačidlo PLAY?

Do projektu je zapojených 13 kreatívnych Miest mediálneho umenia UNESCO, konkrétne sa jedná o Austin (Spojené štáty americké), Braga (Portugalsko), Cali (Kolumbia), Changsha (Čína), Enghien-les-Bains (Francúzsko), Guadalajara (Mexiko), Gwangju (Kórea), Karlsruhe (Nemecko), Košice (Slovensko), Sapporo (Japonsko), Toronto (Kanada), Viborg (Dánsko) and York (Veľká Británia).

Každé zo zapojených miest organizovalo otvorenú výzvu na prihlásenie, po ktorej nasledoval výberový proces umelcov alebo kreatívnych tímov, ktoré by dané mesto v projekte reprezentovali. Vybraní umelci sa zúčastnili série štyroch City to City Labov, ktorých cieľom bolo vytvorenie tímov, v ktorých potom vytvárali originálne projekty na základe zadanej témy. V rámci intenzívnych troch mesiacoch spolupráce vzniklo nakoniec päť výsledných projektov.

Mesto Košice v projekte reprezentovala umelkyňa Ivana Durkáčová, ktorá na diele spolupracovala s umelcom Lucianom Rodriguezom Arredondom, vybraným umelcom z mesta Guadalajara v Mexiku.

Hostí, ktorí prídu 9. februára na zahájenie inaugurácie, privíta Liliana Sierra Chavez z kancelárie primátora mesta Cali v Kolumbii. Osloví ich tiež Ernesto Ottone, ktorý je asistentom generálneho riaditeľa pre kultúru, a M. Dominique Roland, koordinátor Miest mediálneho umenia. Nasledovať bude rozhovor s umelkyňou, kurátorkou a výkonnou riaditeľkou Medzinárodného sympózia pre elektronické umenie Sue Gollifer, a tiež prezentácie členov kreatívnych tímov a nakoniec samotné predstavenie diel.

Živý prenos bude možné sledovať cez Facebook. Po skončení udalosti bude na webovej stránke Miest mediálneho umenia dostupný záznam z udalosti a tiež možnosť pozrieť si umelecké diela.

Online výstava prvej edície projektu City to City: Human Responsibility (2020) je dostupná na tomto odkaze

Sieť kreatívnych miest UNESCO (UCCN)

Sieť kreatívnych miest UNESCO bola vytvorená v roku 2004, s cieľom podporiť spoluprácu medzi mestami, ktoré identifikovali kreativitu ako jeden zo strategických faktorov udržateľného mestského rozvoja. Mestá, ktoré tento klaster tvoria spolupracujú na spoločných cieľoch: Umiestniť kreativitu a kreatívny priemysel do centra ich rozvojových plánov na lokálnej úrovni a aktívne spolupracovať na úrovni medzinárodnej.

Mestá zapojené do projektu

Zoznam umeleckých diel a umelcov

 

Životopis umelkyne, ktorá v projekte reprezentuje Košice

Ivana Durkáčová

Vyštudovala Fotografiu a nové média na Vysokej škole výtvraných umení na Slovensku a je Ph.D. kandidátkou na Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design vo Vroclave (Poľsko). Jej práca je charakterizovaná multidisciplinárnou tvorbou, apropriáciou a častou prácou s pohyblivým obrazom.

 

 

 

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.