Spoznaj mediaartového umelca, ktorý príde tvoriť do Košíc už túto jeseň

Novinky

Zo 115 medzinárodných prihlášok na mediaartovú rezidenciu v Košiciach sme vybrali skutočne výnimočného umelca, ktorý využíva vo svojej tvorbe satelitné údaje.


Berlínsky umelec Abel Korinsky je vybraným rezidentom, ktorý sa zúčastní dvojmesačnej mediaartovej rezidencie v našom meste už túto jeseň. Dielo, ktoré vytvorí, bude odprezentované počas festivalu Art & Tech Days, ktorým reflektujeme členstvo Košíc v sieti Kreatívnych miest UNESCO. Jeho štúdium bolo zamerané na hudbu, zvuk, literatúru, spoločenské vedy a históriu. Za svoju doterajšiu kariéru získal už niekoľko ocenení – pochváliť sa môže napríklad cenou za umenie od Mercedes-Benz i Young European Artist Trieste Contemporanea Award.

Abel vo svojom diele využije reálne dáta zo satelitného programu Starlink od spoločnosti SpaceX. V spolupráci s tureckým umelcom Orhan “aib” Kavrakoğlu nahromadí GPS dáta zo satelitu, ktorý je nad Košicami. Zameria sa najmä na špecifické údaje, ako rýchlosť, nadmorská výška, dĺžka či šírka a prepojí ich s priestorovou audiovizuálnou inštaláciou. Týmto spôsobom zhmotní signály zo satelitu do viditeľnej podoby pre návštevníkov. Rezidencia je organizovaná v spolupráci s K.A.I.R. – Košice Artist in Residence.