Redesign Your City – medzinárodná konferencia projektu Interreg Cinema

Novinky
Ako môžu mestá a regióny riešiť dnešné výzvy, vytvárať silnú miestnu ekonomiku a príjemný život pre občanov?
Túto otázku posledné dva roky riešil projekt Interreg CINEMA (Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region Programme).
V rámci neho ťa pozývame na medzinárodnú online konferenciu Redesign Your City – engaging creative potentials for innovation (Redizajnuj svoje mesto – zapojenie tvorivých potenciálov pre inovácie), na ktorej sa o svoje skúsenosti podelia kľúčoví odborníci:
Spoločne s publikom povedú na dané témy diskusiu s cieľom ešte viac rozšíriť vedomostný a inovačný potenciál.
Partnerstvo Interreg Cinema odprezentuje svoje vlastné projektové výsledky a realizované koncepty s cieľom inšpirovať kreatívcov, tvorcov politík, mestských developerov, samosprávy atď.
Konferencia sa uskutoční 23. novembra od 10:00 do 13:00 cez online platformu Zoom.
Na konferenciu sa bezplatne zaregistruj na tomto odkaze: https://forms.office.com/r/Dd6uVDYnBA
____
Projekt CINEMA je financovaný z fondov EÚ (ERDF, IPA, ENI).