Rakúsky festival Ars Electronica je každoročnou inšpiráciou pre Art & Tech Days

UNESCO

Stalo sa to tradíciou, že CIKE zbiera inšpirácie v partnerskom meste klastra UNESCO Creative Cities of Media Arts, v Linzi. V meste, veľkosťou pripomínajúcom Košice, existuje hub umelcov, nadšencov a  vedcov, ktorí sú v mediálnom umení prelomoví, a tak už pred 40 rokmi založili celosvetovo významný festival Ars Electronica.

Out of the Box. Vystúp zo svojej komfortnej zóny, zo svojej bubliny a ignorancie. Upusti od mylnej predstavy o tom, že nenesieš zodpovednosť za to, ako bude vyzerať svet v budúcnosti. Po minuloročnej téme chybovosti mala tohtoročná Ars Electronica vyprovokovať návštevníka k premýšľaniu nad problémami a výzvami, akými sú napríklad ekologická deštrukcia planéty, umelá inteligencia či bioinžinierstvo. Festival vrhá návštevníka do neznámeho prostredia digitálnych systémov vytvorených ľuďmi. Skrz umenie mu pomáha nakuknúť za plot vlastnej záhrady a zistiť, čo všetko je možné a ako ďaleko za túto pomyselnú hranicu vieme zájsť.

„Organizátori a kurátori festivalu výberom diel zdôraznili, ako rýchlo veda napreduje a ako kreatívne sa k nej dá pristupovať. Prezentované diela sa tak nezakladali len na konceptoch a ich umeleckom prevedení, ale pracovali s vedeckými poznatkami či hypotézami,”  hovorí Ivana Rusnáková, asistentka pre projekt UNESCO. Linz žije mediálnym umením. Pôsobí tam množstvo chtivých ľudí, ktorí sa témou zaoberajú a povedomie jeho obyvateľov o mediálnom umení je na veľmi dobrej úrovni. Všetkých ženie túžba stať sa unikátnymi a vychádza im to. Pre Košice je práve toto rakúske mesto veľkou inšpiráciou a jeho vzor sa snaží nasledovať. V danej nadväznosti sa tak  Košice štvrtý rok stretávajú s festivalom Art & Tech Days.

Človek by si mohol myslieť, že ak nie je umelcom alebo odborníkom v IT či v technológiách, téma mediálneho umenia nie je preňho. Táto predstava sa dá veľmi ľahko vyvrátiť: „Faktom je, že takéto festivaly sú niečo, s čím sa nestretávame každý deň. Jednou z ich výhod je to, že dokážu rozšíriť naše obzory, inšpirovať a podnietiť záujem o veci, ktoré nepatria do nášho životného stereotypu. Vzbudzujú v nás rozmanité a mnohokrát aj rozporuplné emócie, nútia nás kriticky uvažovať nad svetom, v ktorom žijeme, nad situáciami, v ktorých sa bežne ocitáme. Na Art & Tech Days to tento rok nebude iné. Jazyk a komunikácia je téma, ktorá rozpúta veľa diskusií, pretože zďaleka nekončí pri slovách,” dodáva Ivana.

Jedným z cieľov festivalu Art & Tech Days je podnietiť spoluprácu medzi kreatívcami, odborníkmi v technológiách a IT sektom. „Pri tvorbe akéhokoľvek diela, produktu či služby je dôležité myslieť na dopad, ktorý majú, respektíve budú mať na spoločnosť. Nerobme ich len preto, aby boli. Robme ich tak, aby mali zmysel a hlbší, pozitívny význam.“

Cestu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Text a edit: Ivana Rusnáková, Ivana Ščuroková