PST – Priestor súčasného tanca robí súčasný tanec pre všetkých aj vďaka Escalatoru

Príbehy

Náš program Escalator absolvovali dvakrát. Špecializujú sa na súčasný tanec – žáner, ktorý je pre širšiu verejnosť na Slovensku stále relatívne neznámy. Katka Rampáčková a Miška Sabolová pretavili svoje bohaté tanečné skúsenosti do systematickej práce s košickými tanečníkmi a založili občianske združenie PST – Priestor súčasného tanca.


Tanečný dom

Katka sa do programu prihlásila ako profesionálna choreografka a freelance tanečníčka s cieľom vybudovať v jej rodných Košiciach tanečný dom. Miesto, kde by sa sústredili všetky tanečné aktivity, tréningy, vzdelávania, workshopy a projekty. S podobným nápadom sa plánovala prihlásiť aj košická tanečná skupina Heeb.She, zastúpená Miškou Sabolovou. Rozhodli sa preto spojiť ich úsilie – vznikol tak PST. 

„Moja prvotná idea bola vytvoriť kolektív piatich alebo šiestich tanečníkov, ktorí by riadili tento priestor a napĺňali ho. S Miškou sme ich však nenašli,“ hovorí Katka o začiatkoch ich projektu. Pod vedením Sandyho Fitzgeralda sa však dokázali prispôsobiť vzniknutej situácii a uvedomili si, že najprv musia vytvoriť tanečnú komunitu a zvýšiť povedomie o tomto tanečnom žánri.

Niečo pre profesionálov i laikov

V Košiciach je scéna súčasného tanca stále málo rozvinutá. Nielen, čo sa týka produkcie tanečných predstavení, ktorých je málo, ale aj jeho potenciálnych priaznivcov, keďže pre veľa ľudí je jeho koncept neuchopiteľný. V medzinárodnom kontexte sa pod ním rozumie žáner, ktorý najprv využíval klasické, moderné a jazzové prvky, no dnes presahuje aj do iných tanečných štýlov. Vyvinul sa v polovici dvadsiateho storočia a od tej doby sa stal jedným z dominantných žánrov. 

pst
Sandy Fitzgerald mentoroval Katku počas celého programu.

PST chce súčasný tanec priblížiť všetkým, dokonca aj netanečníkom. Je jednoduchšie pochopiť niečo, čo si ľudia sami vyskúšajú. S týmto zámerom začali organizovať DANCEOKE – karaoke, kde sa namiesto spievania tancuje a kopírujú sa pohyby zo známych hudobných videoklipov. Okrem toho, že je to skvelá zábava, ľudia si pri tom uvedomia, o koľko lepšie sa cítia, keď sa vytancujú. V spolupráci s kolegami z Escalatora pripravili aj workshop pre ľudí s telesným a mentálnym postihnutím.

V tom čase organizovali aj tréningy pre profesionálnych tanečníkov, performerov, akrobatov a pedagógov tanca, aby vytvorili sieť, ktorá sa navzájom obohacuje, vzdeláva a podporuje. PST sa podarilo zaangažovať aj mladšie ročníky a konzervatoristov, ktorých viedli k novým formám tanca a improvizácii. V spolupráci s Tabačkou Kulturfabrik a Sašou Mirekovou vytvorili priestor pre spoločné improvizačné vystúpenia s hudobníkmi – Hra na tanec. 

„Pri súčasnom tanci sa stretávame s opakovanou reakciou nepochopenia na strane divákov. Našou prácou sa im ale snažíme vysvetliť, že takémuto typu predstavenia v niektorých prípadoch nie je nutné porozumieť.”

Michaela Sabolová
pst

Dni plné tanca a pohybu

Ich aktivity vyústili až do organizácie festivalu súčasného tanca, nového cirkusu a fyzického divadla – Move Fest Košice. Po témach ako Super sily a Nové média, sa tento rok venujú Dialógu. Chcú vytvoriť bezpečné miesto, na ktorom môže rozhovor začať, rozvíjať sa, plynúť a slobodne napredovať. Okrem Tabačky im s realizáciou pomáha najmä kultúrne centrum COOLTOUR Ostrava, kde festival vznikol. Nenechaj si ujsť 3 dni plné tanca ani tento rok.

Quick update 

Katka momentálne žije v Barcelone a pôsobí ako pedagogička a choreografka na talianskej škole v Montevarkách. Je súčasťou medzinárodného projektu Sound in the Silence, ktorý motivuje stredoškolákov z celej Európy k uvažovaniu o zložitých momentoch 20. storočia prostredníctvom umenia. Od jej účasti na Escalatore vytvorila tanečné predstavenie pre deti JUMIKA, predstavenie inkluzívneho tanca Body Recognition a performatívno-choreografickú výstavu LAST.

Miška vedie tanečné workshopy v Tabačke Kulturfabrik, ktoré majú účastníkov viesť k poznaniu vlastného tela. Spolupracuje aj so zahraničnými lektormi, ktorí prinášajú do Košíc unikátne prístupy v aktuálnych trendoch zo sféry súčasného tanca.

Vďaka Escalatoru dosiahlo PST niekoľko vecí – spevnili a rozšírili tanečnú komunitu, pracujú s lokálnymi ľuďmi a priblížili verejnosti súčasný tanec. Do budúcnosti chcú mať aj vlastný fyzický priestor. Ich prvotná vízia sa zmenila, no práve na Escalatore sa naučili prijímať zmeny so všetkým, čo prídu, nevzdávať sa, prispôsobiť sa situácii a pomaly kráčať vpred a približovať sa k svojmu snu.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.