Projekty

Práca Creative Industry Košice spočíva v realizácii projektov, ktorých cieľom je rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel (nielen) v Košiciach. Zastrešujeme aktivity mesta ako kreatívneho mesta mediálneho umenia UNESCO. Organizujeme konferencie a v spolupráci s mestom Košice administrujeme grantovú výzvu určenú na podporu profesionálnych nezriaďovaných organizácií a jednotlivcov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví.

Inovácie

UNESCO

Vzdelávanie a mentoring

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Výskum

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

DeuS – European Open Design School for Sustainable Regional Development

Zistiť viac

Mobility

Creativity for Business

Culture and Creative Industries Cooperation Collider (CoCo4CCI)

Zistiť viac

Transformačný turizmus v Európskych hlavných mestách kultúry (TraCEs)

Zistiť viac

Konferencie

Grantová výzva