Projekt Slovensko-nórske kultúrne spájanie ukázal možnosti digitálnej spolupráce

Slovensko-nórske kultúrne spájanie

V roku 2022 nadviazalo Creative Industry Košice bilaterálnu medzinárodnú spoluprácu s nórskym Urban Space Lab, ktorého zakladateľkou je Laurie Vestøl. Urban Space Lab skúma prepojenia medzi mestom, identitou a spolupatričnosťou, čím sa stal vhodným partnerom pre vznik projektu Slovensko-nórske kultúrne spájanie.


Cieľom projektu bolo vytvoriť medzikultúrny dialóg medzi odborníkmi zo Slovenska a Nórska a vymieňať si svoje poznatky, myšlienky a nápady ohľadom toho, ako kultúra, kreativita, estetika a digitálne nástroje môžu zlepšiť participáciu občanov a riešiť spoločenské problémy.

Vznik projektu a jeho zasadenie do digitálneho prostredia bolo zároveň reakciou na pandemickú situáciu a presun kultúrneho, spoločenského a kreatívneho života do online sveta. Naskytol sa tak priestor preskúmať, čo ponúka kultúrny priemysel pre tento rýchlo sa meniaci svet, ako aj nástroje, ktoré je možné využívať v digitálnom meste aj počas pandemických opatrení. Budovanie digitálnych miest súvisí aj s online participáciou občanov, čo nepochybne prináša pozitívny dopad aj vo fyzickom svete.

„Naším hlavným cieľom bolo nadviazať  kultúrnu spoluprácu, spoznať nórske kultúrne a kreatívne prostredie a vytvoriť priestor pre ďalšiu spoluprácu do budúcnosti. To sa nám vďaka partnerstvu s nórskou spoločnosťou Urban Space Lab podarilo.“

Martin Mojžiš, manažér projektu Slovensko-nórske kultúrne spájanie

Rozmanité témy predstavili možnosti digitálneho mesta a kultúrneho priestoru

Priebeh projektu sme mohli sledovať v podobe šiestich webinárov, ktoré sú verejne dostupné online v anglickom jazyku na našom YouTube kanáli aj v preklade do slovenčiny na našom Facebooku. Vytvoril sa tak hodnotný zdieľaný priestor, v ktorom sa predstavili slovenskí aj nórski odborníci a otvorili témy o ľudskej architektúre, ekológii, tvorbe mesta a krajiny, participácii a inkluzívnej kultúre. Diskutovali o tom, ako umenie a kultúra môžu byť pôvodcom zmeny – v miestach, životoch a v ľudskom správaní.

Prvý zo série workshopov sa uskutočnil vo februári a jeho hlavnou témou bolo digitálne občianstvo a participácia pri plánovaní miest. Ďalšie workshopy pokračovali v nasledujúcich mesiacoch témami o humanitárnej pomoci cez architektúru, diskutovalo sa v nich o rozmanitosti a inklúzii v kultúre a tanečnom umení. Venovali sa aj digitálnym nástrojom a službám v kultúrnom priemysle. Význam takýchto projektov, bilaterálnych a medzinárodných spoluprác ukázal aj záverečný workshop, ktorý sa zameral na financovanie budúcich slovensko-nórskych projektov. Poukázal na možnosti vytvárania projektov a hľadania nórskych partnerov.

Potenciál budúcej spolupráce bol myšlienkou všetkých webinárov

Výmena skúseností v kultúrnej sfére medzi Slovenskom a Nórskom priniesla pre obe strany možnosť prezentovať a spoznať projekty, iniciatívy či nástroje, akými je možné budovať (digitálne) mestá, komunity, angažovať občanov, tvoriť umenie alebo reagovať na aktuálne spoločenské témy, ale aj rozvíjať ďalšiu spoluprácu. „Celý tento projekt bol nastavený tak, že sa nič nekončí a všetko ide ďalej. Jeho cieľom bolo zisťovať aj to, aké sú možnosti spolupráce medzi Slovenskom a Nórskom v umeleckej oblasti. Nórsko bolo pre nás nepoznanou krajinou a spolupráca s Urban Space Lab a Laurie nás veľa naučila. Tento projekt považujeme za základný kameň budúcej spolupráce,“ opisuje prínosy projektu jeho manažér Martin Mojžiš. „V súčasnosti rozvíjame nápady na ďalšie projekty a hľadáme pre nich zdroje financovania,“ dodáva Martin.

Tento projekt považujeme za základný kameň budúcej spolupráce.“

Martin Mojžiš, manažér projektu Slovensko-nórske kultúrne spájanie

Svoju skúsenosť s CIKE a partnerstvo v projekte pozitívne hodnotí aj Laurie Vestøl, umelkyňa aktívna v oblasti mestotvorby a zakladateľka Urban Space Lab: „Spolupráca s CIKE bola vynikajúca skúsenosť. Chcela som nájsť 5 až 6 zaujímavých tém, na ktorých by sme mohli spolupracovať. Či už v oblasti architektúry, plánovania, humanitárnej architektúry, ale aj práce s rómskou komunitou. Projekt bol počas celého obdobia veľmi zaujímavý.“ Aj pre Laurie bolo Slovensko veľkou neznámou, no verí, že s možnosťou cestovať bude možné prepojiť skúsenosti s miestami a možnosťami, ktoré prichádzajú s otvorenou globálnou konverzáciou. Za dôležitú považuje dlhodobú interdisciplinárnu spoluprácu, ale aj diskusiu o udržateľnosti, sociálnych alebo ekonomických problémoch. Dodáva, že spoločne môžeme nachádzať nové riešenia a verí, že záujem pokračovať bude na oboch stranách. Všetky spoločné rozhovory prinášajú pozitívnu energiu. Myslím si, že idea globálnej digitálnej konverzácie je veľmi zaujímavá, rovnako aj všetky projekty, a to je určite niečo, čo by malo naďalej pokračovať. CIKE viedlo projekt veľmi dobre a stalo sa pre nás výborným partnerom. Bolo úžasné spolupracovať s vami na Slovensku. Ďakujem za vaše kompetencie a vysokú profesionálnu úroveň,” hodnotí spoluprácu Laurie.

„Všetky spoločné rozhovory prinášajú pozitívnu energiu. Myslím si, že idea globálnej digitálnej konverzácie je veľmi zaujímavá, rovnako aj všetky projekty, a to je určite niečo, čo by malo naďalej pokračovať.”

Laurie Vestøl, zakladateľka Urban Space Lab
https://www.invisiblemag.sk/

V rámci projektu Slovensko-nórske kultúrne spájanie sme vydali články v online časopise The Invisible Magpripravili sériu podcastov s jednotlivými rečníkmi, ktorých sme na workshopy pozývali. Vypočuj si všetky epizódy:

Pozri si všetky záznamy z webinárov na našom YouTube kanáli a zisti, s akými zaujímavými témami a poznatkami sme sa počas trvania projektu stretli. Podrobnosti o jednotlivých webinároch a pozvaných odborníkoch nájdeš na stránke projektu.


Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu
Spoločne za dobré nápady